06 november 2019

Oproep aan kabinet om inkomensgrens sociale huur niet te verlagen

Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO maken zich zorgen over het plan van het kabinet om de inkomensgrens te verlagen voor sociale huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens. Deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben.

Veel  mensen willen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en dat zou de overheid moeten faciliteren. Maar door de voorgenomen verlaging van de inkomensgrens horen circa 42.000 mensen in de AOW-leeftijd met een eenpersoonshuishouden niet langer tot de doelgroep voor sociale huur. Dit betekent dat die senioren die naar een geschikte woonvorm willen of moeten verhuizen, dat niet meer kunnen.

Daarom pleiten Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO er voor om in elk geval voor ouderen een uitzondering te maken op de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Zij hebben hier met een gezamenlijke brief op aangedrongen bij de Tweede Kamer.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer

Zie ook: 'Verlaging inkomensgrens sociale huurwoningen is een slecht plan' 

Woning
Wonen