16 oktober 2015

Opnieuw vrees voor patiëntenstops wijkverpleging

Nadat begin oktober de vrees voor patiëntenstops in de wijkverpleging vals alarm bleek voor 2015, lijken de zorgen voor 2016 weer terug van weggeweest. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, licht toe: “Er was onrust ontstaan omdat zorginstellingen aangaven een patiëntenstop te overwegen. Hun budgetten voor wijkverpleging zouden op zijn. Die budgetten worden gevormd op basis van afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor 2015 is er een oplossing voor de tekorten gevonden: door beschikbaar geld slim te herverdelen konden de patiëntenstops van de baan. Maar er is voor de toekomst nog geen oplossing gevonden.”

Knelpunten

Zorgaanbieders komen in de knel, omdat ze langs twee kanten minder geld krijgen. Zo bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven. In tariefbeschikkingen staan de tarieven en bijbehorende prestaties (activiteiten en verrichtingen) die een zorgaanbieder in rekening kan brengen. De NZa heeft die tarieven verlaagd, waardoor aanbieders minder inkomsten hebben. Een tweede knelpunt is dat zorgverzekeraars extra bezuinigen op persoonlijke verzorging. “Daardoor komen er tóch weer patiëntenstops in zicht,” zegt Den Haan.

Zorgen ANBO

Den Haan: “Omdat steeds meer senioren zelfstandig blijven wonen, is er meer verpleging of verzorging thuis nodig. Een goed georganiseerde en voldoende gefinancierde wijkverpleging is van groot belang voor het langer zelfstandig kunnen wonen. Dat kan een verbindende rol spelen tussen medische zorg thuis en ondersteuning door de gemeente. De rek in de financiering is er nu uit en dat gaat ten koste van de kwaliteit, vooral buiten de kantooruren.”

Vervolgafspraken

Staatssecretaris Van Rijn van VWS wil pas kijken of hij iets gaat aanpassen aan de begroting bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016. De staatssecretaris wijst erop dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. “Daarmee vindt hij het weigeren van het betalen van wijkverpleging of de financiering zover terugbrengen dat er patiëntenstops nodig zijn, niet geoorloofd,” vervolgt Den Haan. “ANBO vindt het essentieel dat de wijkverpleging de kans krijgt zich te ontwikkelen tot belangrijke pijler binnen het langer zelfstandig wonen. Dit financieringsprobleem moet dus opgelost worden.”

Gezondheid