05 februari 2013

Opnieuw pleidooi voor betere indicatie Valys

De senioren- en cliëntenorganisaties ANBO, CG-Raad, CSO, Oogvereniging Nederland en Platform VG pleiten gezamenlijk voor een uniforme set van criteria die decentrale indicatie voor Valys mogelijk maakt. Morgen debatteert de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met staatssecretaris Van Rijn over het doelgroepvervoer en Valys. De huidige drie instroomwegen - toegang door een WMO-indicatie, een gehandicaptenparkeerkaart of een begeleiderspas van de NS - hebben geleid tot een zo omvangrijke instroom, dat het kilometerbudget verlaagd is tot een ongewenst niveau. Landelijke en uniforme indicatiestelling moeten ertoe leiden dat Valys-vervoer beschikbaar blijft voor de doelgroep met de grootste beperkingen.

Zorgen

De organisaties vrezen dat er tijdens de looptijd van het nieuwe Valys-contract weinig of niets verandert met de huidige indicatiestelling, omdat de voorgestelde wijziging een mogelijke decentralisatie naar de gemeenten in 2017 zou belemmeren. Dat is onzin. Bovendien is een heldere indicatieprocedure, die verder gaat dan lokaal maatwerk, juist in het belang van de gebruikers.

Contractvervoer

Valys is onderdeel van het contractvervoer, dat speciaal gericht is op mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. ANBO vindt het van groot belang van Valys gericht blijft op die doelgroep. Jaarlijks gaat er ruim 60 miljoen euro naar Valys.

Lees de brief

Naar overzicht
Wonen