1 juni 2023

Opname bij Geldmaat automaten blijft gratis voor particulieren

ANBO is zeer tevreden met het besluit van minister Kaag van Financiën om wetgeving te gaan maken waarin vastgelegd wordt dat er geen aparte tarieven berekend mogen worden voor het opnemen van contant geld. Vorig jaar besloten de banken, na overleg met verschillende partijen, waaronder ANBO, al om de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen.

Het convenant is tot stand gekomen na maanden onderhandelen, onder leiding van De Nederlandsche Bank. Aan tafel zaten maatschappelijke organisaties, zoals ANBO, banken en ondernemers. Kortom, alle partijen die belang hebben bij een goed functionerend contant-geldsysteem. Juist omdat er zo veel verschillende belangen meespelen, is het een prestatie van formaat dat het gelukt is dit convenant te sluiten.

Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag schriftelijk geïnformeerd over wetgeving die zij wil maken om de bereikbaarheid van contant geld te waarborgen. Zij wil in deze  wet vast laten leggen dat voor het opnemen van contant geld geen aparte tarieven voor de gebruiker berekend worden. Dit aparte tarief voor gebruikers van contant geld was vorig jaar één van de lastige punten in de totstandkoming van het Convenant. Maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO, waren van mening dat iedereen contant geld moet kunnen gebruiken. Zonder daar meer voor te betalen. Afgesproken is dat er onderzoek gedaan zou worden naar het gebruik van contant geld. Naar aanleiding hiervan komt de minister nu met dit plan. 

ANBO is uiteraard zeer tevreden met deze uitkomst. Omdat contant geld relatief veel wordt gebruikt door consumenten in kwetsbare posities met een beperkte financiële draagkracht, zou juist die groep onevenredig zwaar geraakt worden als banken kosten in rekening brengen voor de opname van contant geld. Met de komende wetgeving wil de minister de meeste Nederlandse particuliere betaalrekeningen onder de verplichting laten vallen. 

De totstandkoming ban deze wetgeving kan nog wel twee jaar in beslag nemen. Samen met DNB doet de minister daarom met klem een beroep op de banken om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De minister hoopt dat de banken er gezamenlijk voor zorgen dat de toegang tot chartale diensten en de betaalbaarheid ervan voor consumenten en toonbankinstellingen niet verder afneemt totdat de aangekondigde wetgeving er is.
 

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO | Dossier Betaalmiddelen | Geldmaat | Veilig pinnen