10 juni 2016

Opinie: Laat rekenkamers waken over Wmo-budget

"De democratische controle op de decentralisaties in de zorg is onvoldoende." Dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan vandaag in het Financieele Dagblad. "Er zijn te weinig handvatten om grip te houden op de besteding van de gelden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenteraden zijn vaak onvoldoende toegerust om de bestedingen tijdig te volgen. Deze leemte kan goed ingevuld worden door de lokale rekenkamers. Zeker nu blijkt dat veel gemeenten overhouden op hun Wmo-budget."

Lees de hele brief van Liane den Haan (Let op: betaalmuur. Nieuwe lezers kunnen zich gratis registeren)

Lokale rekenkamer moet controleren

Den Haan reageert met deze ingezonden brief op de - helaas niet onverwachte - overschotten op het Wmo-budget, veroorzaakt door al te strenge bezuinigingen op hulp en ondersteuning. Gemeenteraden zijn niet bij machte de uitgaven te controleren. "Hier is een sleutelrol weggelegd voor de lokale rekenkamers, die ironisch genoeg de afgelopen jaren juist 10% op hun budget zijn gekort." Het takenpakket van de lokale rekenkamer lijkt op die van de Algemene Rekenkamer: het is een onafhankelijk orgaan dat het beleid en de uitgaven van de lokale overheid controleert en op eigen initiatief onderzoek doet.

Gemeenten wél verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp

De strenge bezuinigingen door gemeenten zijn sowieso niet in lijn met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), zo zei de hoogste bestuursrechter deze maand. De huishoudelijke hulp werd in veel gevallen drastisch verminderd of in sommige gemeenten zelfs helemaal geschrapt, terwijl het wel degelijk onderdeel is van de taak van de gemeenten. En dat betekent dat veel gemeenten hun Wmo-beleid opnieuw tegen het licht moeten houden en soms zelfs moeten concluderen dat het afbouwen of stopzetten van uren huishoudelijke hulp aan burgers onrechtmatig was. "Gemeenten zijn geneigd om de hand op de knip te houden en denken nog te weinig mee over het belang van de burger"", zo schrijft Den Haan. 

ANBO helpt

ANBO helpt leden: met bezwaar aantekenen, een nieuwe indicatie aanvragen of een nieuw gesprek aanvragen. Hieronder vindt u twee brieven, die leden kosteloos kunnen gebruiken richting de gemeente. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan staan de medewerkers van de ANBO Raadslijn klaar. Per e-mail via raadslijn@anbo.nl of per telefoon via 0348 46 66 88 (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur).
  ANBO strijdt voor goede hulp bij u thuis. Steun ons Word nu lid
Naar overzicht
Gezondheid