22 februari 2019

Opinie: Kwetsbare patiënten zijn gebaat bij geriater

Oudere patiënten zijn gebaat bij een consult door de geriater of specialist ouderengeneeskunde, wanneer zij grote behandelingen moeten ondergaan. Leeftijd is daarvoor geen criterium, maar kwetsbaarheid en de wensen van de patiënt zelf des te meer. Dat zeggen Liane den Haan, Manon Vanderkaa en Marielle Emmelot-Vonk en Hanna Willems vandaag in de Volkskrant. Hiermee reageren zij op het voorstel van Tweede Kamerlid ­Corinne Ellemeet (GroenLinks) om ouderenspecialisten in het ziekenhuis te betrekken bij de zorg voor kwetsbare oudere patiënten. 

Lees het hele artikel

Lachend tachtig

Vorig jaar presenteerde Ellemeet al haar visie op ouderenzorg. ANBO was toen één van de experts die daarvoor geraadpleegd werd. De kern van de visie: niet de ziekte moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijks leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen zorg-, woon- en Welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en corporaties. ANBO gaat zelf al een aantal jaar uit van een integrale visie op ouder worden. Een goede woning, in een passende woonomgeving, veel aandacht voor welzijn, preventie en zelfstandigheid, kwalitatief goede zorg in de thuisomgeving en goede samenwerking tussen zorgprofessionals, staan centraal in de visie van ANBO op een ouder wordende samenleving. 

Lees onze uitwerking van het pact voor ouderenzorg: ‘En we leven nog lang en gelukkig’

Geriater of specialist ouderengeneeskunde

Vanuit de visie dat een goede kwaliteit van leven uiteindelijk belangrijker is dan een langer leven zónder goede kwaliteit steunen wij dan ook het voorstel van Ellemeet om de geriater of specialist ouderengeneeskunde te betrekken bij zware behandeltrajecten. Niet om behandeling te verbieden, maar om samen met de andere specialist, de patiënt en de familie van de patiënt te beoordelen of een bepaalde behandeling uiteindelijk leidt tot het gewenste resultaat. Een voorbeeld: bij een patiënt van 86 is borstkanker geconstateerd, en één van de behandelmethoden is een dubbele borstamputatie. Samen met de oncoloog en de geriater is gekeken of de patiënt fit genoeg is voor een dergelijke operatie én de revalidatie achteraf, en of dit de kwaliteit van leven vergroot. Na dit consult is besloten de operatie uit te voeren en niet te zoeken naar alternatieve behandelmethoden.

Dit is geen politiek besluit, en leeftijdsgrenzen zijn wat ANBO betreft uit den boze. De vitaliteit van de patiënt én zijn wensen staan centraal. Het herkennen van kwetsbaarheid bij ouderen is niet gemakkelijk. Expertise is noodzakelijk. Een geriater kan de mate van kwetsbaarheid inschatten en de risico’s van een intensieve behandeling bespreken met de patiënt en zijn naasten.

Lees 'Lachend tachtig'

geneeskunde
Gezondheid