07 juni 2018

Opinie: Jong en oud delen zelfde belang als het om het pensioen gaat

Anders dan de discussie vaak doet vermoeden delen jong en oud dezelfde belangen als het om het pensioen gaat. Om dat nog eens uit te leggen hebben ANBO en FNV Jong vandaag een gezamenlijk opiniestuk geschreven voor de Volkskrant.

Nog geen akkoord

"Oké, er ligt nog geen pensioenakkoord. Maar de lijn van de huidige stand van zaken in de onderhandelingen is wel duidelijk", schrijven Ellen te Paske-Lievestro van FNV Jong en Willem Reijn van ANBO.

Risico's samen delen

"Het is goed dat werkenden samen pensioen opbouwen, dat zorgt volgens het CPB voor meer welvaart. Nederland kent dankzij ons pensioenstelsel weinig armoede onder ouderen – en dat willen we graag houden door zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Risico’s worden gezamenlijk gedeeld. Dat lijkt ons allemaal nog niet zo gek." 

Jong mét oud

En ook: "Wij hebben nog vragen en bedenkingen genoeg. Het vertrouwen neemt echter niet toe door slinks jong en oud tegen elkaar op te zetten. Wij willen een eerlijke afweging maken en ons niet in een hoek laten duwen."

Lees hier het hele artikel

Naar overzicht
Inkomen