14 mei 2019

Opgelost: oude uren in ere hersteld

Ons lid, meneer J. Ponsen (88) uit het Friese plaatsje Sumar, nam eind mei 2018 contact op met onze Raad & Daad Advieslijn. Zijn vraag gaat over huishoudelijke hulp. De zaak is inmiddels opgelost, zoals we onlangs melden in het nieuwe ANBO Magazine.

Meneer Ponsen woont nog steeds, en met veel plezier, geheel zelfstandig. Hij krijgt daarbij waar nodig hulp van de buren en vier uur huishoudelijke hulp per week van thuiszorgorganisatie Kwadrantgroep De Friese Wouden. 

Het probleem

Van de huishoudelijke hulp zelf krijgt meneer in april 2018 te horen dat het aantal uren huishoudelijke hulp met één uur per week wordt teruggebracht naar drie uren. De gemeente heeft dat op 30 april beschikt en daarover een mailbericht gestuurd. Omdat de heer Ponsen ernstige reuma aan zijn handen heeft maakt hij geen gebruik van een computer. Hij wordt dus niet goed geïnformeerd door de gemeente over het voorgenomen verminderde aantal uren huishoudelijke hulp.

Bezwaar maken

Wij nemen allereerst contact op met de Kwadrantgroep om via de thuiszorgorganisatie de beschikking van de gemeente te achterhalen. Het is van groot belang dat er een schriftelijke beschikking is, omdat daartegen bezwaar kan worden aangetekend. De heer Ponsen heeft ANBO's jurist Claudia Compier gemachtigd om namens hem bezwaar te maken en om hem in de verdere procedure te vertegenwoordigen.

Nieuw beleid

De urenvermindering van de gemeente Tytsjerksteradiel berust op een nieuw beleid dat steunt op een onderzoeksrapport van KPMG. Steeds vaker gebruiken gemeenten dit rapport om de definitie van een 'schoon huis' nader in te vullen. Namens de heer Ponsen stellen wij ons op het standpunt dat het besluit van de gemeente Tytsjerksteradiel niet is gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Zo heeft de gemeente nooit een bezoek aan de heer Ponsen gebracht om de situatie zelf in ogenschouw te nemen. Bovendien zijn, zonder nader onderzoek te doen, enkele schoonmaakactiviteiten aan het zogeheten 'KPMG-rapport' toegevoegd

Uitspraak

De vraag of het KPMG-rapport onafhankelijk en deugdelijk is stond lang ter discussie, de ene rechtbank vond van wel, de ander niet. Inmiddels heeft de Centrale Raad van Beroep, als hoogste rechter, uitspraak gedaan in de zaak tegen de gemeente Nijkerk in Gelderland. Gemeenten mogen zich alleen op de normtijden uit het KPMG-rapport baseren, als de belangrijkste uitgangspunten uit dat rapport ook worden overgenomen. In Nijkerk was dit niet het geval. In Tytsjerksteradiel is dat evenmin aan de orde. Beide gemeenten gingen uit van eigen beleid en andere schoonmaakactiviteiten. Normen mogen niet altijd één op één overgenomen worden, gemeenten blijven verplicht om maatwerk te leveren. In het individuele geval moet worden getoetst of de 'standaard' normtijden voor de desbetreffende cliënt inderdaad voldoende passend zijn.

Na openbaarmaking van deze uitspraak kreeg ANBO het verzoek van de gemeente Tytsjerksteradiel om het bezwaar in te trekken. Zij bood de heer Ponsen aan om het besluit terug te draaien en hem weer zijn oude ondersteuning van vier uur per week zou geven. ANBO en de heer Ponsen zijn daarmee akkoord gegaan.

Naar overzicht
Gezondheid