17 juli 2019

Op aandringen van ANBO stopt ABP met terugvordering toeslagen

Vandaag maakte het ABP bekend dat zij afzien van terugvordering van ten onrechte uitgekeerde toeslagen. ANBO heeft de afgelopen tijd verschillende keren bij het ABP aangedrongen op dit besluit en is blij dat ABP nu heeft besloten af te zien van terugvordering.

Wat was er aan de hand?

Door een fout in de communicatie tussen Sociale Verzekeringsbank (SVB) en ABP ontvingen 550 gepensioneerden bij ABP ten onrechte een toeslag op hun ouderdomspensioen. ABP wilde deze bedragen met terugwerkende kracht terugvorderen van de gepensioneerden. ABP ziet nu van die terugvordering af.

Goed besluit ABP

“Een goed besluit van ABP,” meent Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “We hebben meerdere constructieve gesprekken met het ABP gevoerd. Daarin hebben we steeds aangedrongen om af te zien van deze terugvordering. De gepensioneerden konden niets doen aan de fouten die zijn gemaakt, maar zouden met een terugvordering wel de gevolgen daarvan moeten dragen. Mooi dat men naar onze argumenten heeft geluisterd. We zijn blij dat onze inzet voor de gepensioneerden succesvol was!”

ANBO zal haar leden die onder deze maatregel vallen persoonlijk benaderen over het besluit van ABP.

Vergelijkbare zaken bij andere pensioenfondsen

Liane den Haan: “Het dossier is wat ons betreft overigens nog niet gesloten. Want ook bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn speelde iets dergelijks al eerder. Ook toen heeft ANBO er voor gezorgd dat het besluit is heroverwogen.”

ANBO ziet dat de afstemming tussen het UWV en de SVB met pensioenfondsen vaker spaak loopt. “Daarom gaan wij de komende tijd bezien hoe dit soort fouten in de communicatie kan worden voorkomen. Het gaat immers om het pensioengeld van burgers; het is erg belangrijk dat hier zorgvuldig en accuraat mee om wordt gegaan.”

Inkomen