9 oktober 2017

Ook werkgevers bezorgd over hogere AOW-leeftijd

Ook werkgevers zijn bezorgd om de gevolgen van de stijgende AOW-leeftijd, zo blijkt vandaag uit een onderzoek van het NIDI. ANBO vindt dat het nieuwe kabinet met sociale partners aan de slag moet om de problemen van het langer werken nu eens echt aan te pakken. Om te beginnen moet de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd eruit. Het onderzoek van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) onderstreept nog eens dat werknemers moeite hebben om tot de verhoogde AOW-leeftijd door te werken, waar zij tot voor kort nog vervroegd konden uittreden. Maar de rol van werkgevers lijkt enigszins dubbel. Zij konden vroeger makkelijker van werknemers af, bijvoorbeeld via vut-regelingen of individuele afspraken, terwijl ze nu meer moeten investeren om die werknemers op een goede manier aan het werk te houden.

Beeldvorming heel negatief

"Ronduit vervelend is echter dat zij een slecht en volgens ons verkeerd beeld hebben van oudere werknemers" , zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Zij vinden oudere werknemers vaak minder productief, maar er zijn ook onderzoeken die dat tegenspreken." Liefst driekwart van de werkgevers uit de industrie is die sombere mening toegedaan en de helft van de werkgevers in andere sectoren.

AOW terug naar 65?

De helft van de werkgevers wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. "Dat lijkt me niet haalbaar, maar de versnelling van de verhoging kun je er wel uithalen. Daarnaast zou je een oplossing moeten vinden voor de mensen die nu in de knel raken. Want oplossing voor duurzame inzetbaarheid zullen op termijn wel werken, maar niet voor de mensen die het nu aangaat." Dat een grote groep werkgevers een voorstander van de flexibele AOW voor zware beroepen, zegt Den Haan niet zo veel. "Onderzoeken geven aan dat de flexibele AOW, hoe sympathiek ook, weinig doet voor mensen met lagere inkomens. En een lastige inkomensafhankelijke AOW-regeling lijkt me ook geen oplossing. Misschien wel een flexibel pensioen binnen een sector. Dan vallen de kosten ook waar die horen. Ik zou zeggen: kabinet, doe er iets aan en laat de mensen nu niet in de kou staan!"