04 november 2014

Ook naheffing voor gepensioneerden

Ook gepensioneerden krijgen volgend jaar een naheffing van de fiscus. Eerder bestond de indruk dat alleen werkenden de heffing zouden krijgen. Maar uit beantwoording van schriftelijke vragen van Pieter Omtzigt van het CDA door staatssecretaris Wiebes, blijkt dat ook niet-werkende gepensioneerden getroffen zullen worden door de naheffing.

ANBO is het met een deel van de Tweede Kamer eens dat het kabinet de exacte gevolgen eerder had moeten communiceren. Te meer omdat bij het Belastingplan 2014 -dat vorig jaar is opgesteld- al duidelijk was dat de door de Kamer verlangde aanpassingen niet op tijd konden worden verwerkt.

Verontwaardiging

Vorige week bleek opeens dat miljoenen mensen volgend jaar een naheffing krijgen die kan oplopen tot 400 euro. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Oorzaak is het inkomensafhankelijk maken van heffingskortingen, kortingen op de belastingen, die de regeringspartijen VVD en PvdA in 2012 afspraken. De naheffing is nodig, omdat die aanpassingen niet op tijd konden worden verwerkt in de systemen van de belastingdienst. De naheffingen moeten de schatkist in totaal zo'n 800 miljoen euro opleveren.

‘Geen evenwichtig inkomensbeleid senioren’

ANBO-directeur Liane den Haan: “Opnieuw teleurstellend nieuws op het inkomensvlak. Deze maatregel lag natuurlijk nog op de plank, maar de naheffingen vallen tegen. Ze komen voor gepensioneerden ook nog eens bovenop de andere maatregelen van dit kabinet. Een evenwichtig inkomensbeleid voor onze achterban is ver te zoeken.”

Naheffing gepensioneerden

Staatssecretaris Wiebes heeft nu een tabel naar de Tweede Kamer gestuurd die duidelijker maakt hoeveel naheffing de verschillende inkomensgroepen gaan betalen. Het gaat om indicaties. Voor gepensioneerden met een inkomen tot modaal gaat het om enkele tientjes tot maximaal 105 euro. Voor senioren met een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal bedraagt de naheffing maximaal 372 euro.

Naheffing werkenden

Voor werkenden is de hoogste naheffing - 321 euro- voor mensen met een inkomen tussen de 50.000 en 56.495 euro per jaar, inclusief een dertiende maand. Inkomens boven de 90.000 euro hoeven maar 17 euro naheffing te betalen. En mensen met een inkomen tot 20.000 euro inclusief een dertiende maand krijgen juist geld terug door de afschaffing van de heffingskorting. Het gaat dan om maximaal 201 euro. Werknemers zonder dertiende maand en een inkomen tussen de 45.000 en 50.000 euro moeten maximaal 74 euro bijbetalen.

Voorlopige aanslag en aangifte

Zo’n 5 miljoen belastingplichtigen krijgen in december of januari bericht over hun voorlopige aanslag 2015. Ze krijgen dan te horen, dat ze er rekening mee moeten houden dat ze over 2014 moeten bijbetalen of minder terug zullen ontvangen. In februari 2015 worden 7,6 miljoen belastingplichtigen (deels dezelfde groep) uitgenodigd om aangifte over 2014 te doen. Zij worden dan geïnformeerd over mogelijke bijbetalingen.

‘Tijd voor excuses’

Pieter Omtzigt van het CDA laat via het ANP weten dat de chaos groot is. “Want juist gepensioneerden hebben een voorspelbaar inkomen. Als de Belastingdienst zelfs dat niet goed kan inschatten, is er sprake van een desastreus probleem. Het is tijd om excuses aan te bieden!''

Berekening

Het Ministerie van Financiën heeft een berekening gemaakt waarin een indicatie staat over het bedrag dat bijbetaald moet worden. Of waarmee een teruggave lager wordt. In deze tabel staan de bedragen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en alleen pensioeninkomsten hebben: 

Inkomen tot

Correctiebedrag

€ 20.000

€ 4

€ 25.000

€ 54

€ 30.000

€ 105

€ 35.000

€ 155

€ 40.000

€ 206

€ 45.000

€ 257

€ 50.000

€ 307

€ 60.000

€ 372

€ 70.000

€ 372

De bedragen zijn een indicatie. In individuele gevallen kan het bedrag anders uitpakken, bijvoorbeeld als mensen een aftrekpost hebben, zoals zorgkosten of giften.

Naar overzicht
Inkomen