26 januari 2018

Ook maatschappelijke voorziening SOOZ heeft oog, oor en hart voor LHBTI

Welzijnsorganisatie SOOZ Amsterdam heeft het kwaliteitskeurmerk Roze Loper verworven. De drie locaties én de organisatie zelf hebben aangetoond dat zij oog en oor hebben voor seksuele diversiteit bij cliënten én medewerkers. SOOZ is één van de meer dan 160 organisaties en locaties met de Roze Loper, die is ontwikkeld op initiatief van ANBO en COC voor toepassing binnen de ouderzorg. Hij is beschikbaar voor welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een Roze Loper?

Van oudsher heeft Amsterdam als liberale stad een aantrekkingskracht op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Hierdoor heeft de stad relatief veel Roze 50-plussers. Deze Amsterdammers moeten er net als ieder ander op kunnen vertrouwen dat het leven in hun buurt veilig en toegankelijk is. Maatschappelijke voorzieningen kunnen daar aan bijdragen. Bestuurder Marijn van Ballegooijen: “Die aantrekkingskracht is er ook nu met de vestiging van bij voorbeeld transgenders en LHBT-vluchtelingen in Amsterdam. En hoewel Nederland te boek staat al tolerant, moeten we helaas constateren dat LHBT-ers nog steeds regelmatig slachtoffer zijn van onheuse bejegening, agressie en geweld. Onwetendheid en intolerantie liggen hier vaak aan ten grondslag. Het invoeren van het Roze Keurmerk voor maatschappelijke voorzieningen zal bijdragen aan kennis over en begrip voor LHBT en draagt uit dat Amsterdam intolerant is waar het gaat om intolerantie. Ik ben er trots op onze eerste Roze Loper.”

Heteroseksualiteit vaak de norm

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO: "Seksuele diversiteit is nog niet voor iedereen gewoon en heteroseksualiteit is in zorginstellingen vaak de norm. Door medewerkers én cliënten bewust te maken van het tegendeel wordt samenwerken gemakkelijker en wordt discriminatie, pesterij of intolerantie bespreekbaar gemaakt en vervolgens bestreden. We zien nog heel vaak dat roze ouderen zichzelf niet durven zijn uit angst voor uitsluiting. Dat is afschuwelijk als je kwetsbaar bent, bijvoorbeeld wanneer je zorg of hulp nodig hebt."

Gezondheid