3 juli 2014

Onvolledige AOW nog minder

Vanaf 1 januari 2015 krijgen senioren bovenop hun AOW inkomensondersteuning die afhankelijk is van hoeveel jaar iemand in Nederland heeft gewoond. Nu heet dat Koopkrachtondersteuning Ouderen Belastingplichtige (KOB). Mensen met een volledige AOW-opbouw (ongeveer 90 procent van de senioren heeft dat) gaan er qua inkomen door deze regeling niet op vooruit, maar ook niet op achteruit.

Geen volledige AOW en minder ondersteuning

Staatssecretaris Klijnsma en minister Asscher van Sociale Zaken hebben hierover gisteren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Liane den Haan, directeur ANBO: “De nieuwe insteek heeft geen gevolgen voor mensen die altijd in Nederland hebben gewoond en daarmee meestal een volledige AOW hier hebben opgebouwd. Waar wij niet op gerust zijn, zijn ouderen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Zij krijgen geen volledige AOW en daardoor ook minder inkomensondersteuning. Terwijl ze het wel hard nodig hebben.”

Nog een voorstel van de baan

Naast de inkomensondersteuning lieten Asscher en Klijnsma weten dat zij het plan hebben ingetrokken om de toeslag voor AOW’ers met een partner zonder AOW te beëindigen. Het was de bedoeling dat deze toeslag voor met name rijke senioren in gedeelten zou verdwijnen.

ANBO principieel tegen inkomenskorting

ANBO is principieel tegen deze korting, omdat daarmee het AOW-pensioen gedeeltelijk inkomensafhankelijk zou worden. Den Haan: “Het gevolg van deze regeling is vreemd en is moeilijk uit te leggen. Senioren met een volledige AOW en vaak ook een aanvullend pensioen houden de inkomensondersteuning, terwijl mensen met een onvolledige AOW en soms geen aanvullend pensioen minder ondersteuning gaan krijgen. Een nieuwe loot aan de stam van de tweedeling in onze samenleving.”