22 april 2020

Onderzoek Rabobank: extra woningen voor ouderen hoognodig!

ANBO geeft al jaren aan dat er een groot tekort is aan geschikte seniorenwoningen. Nieuw onderzoek van de Rabobank bevestigt dit. De bank geeft aan dat er op dit moment al 250.000 extra ouderenwoningen nodig zijn. Binnen twintig jaar zijn dat er zelfs 400.000. Van de ruim 2 miljoen ouderenhuishoudens woont 820.000 in een huis dat ongeschikt is om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen.

Eerder onderzoek van ANBO en brancheorganisatie ActiZ liet al zien dat er een enorme kloof is tussen de demografische ontwikkeling en het aantal beschikbare seniorenwoningen. Liane den Haan van ANBO: “Veel mensen denken dat ouderen niet willen verhuizen, maar wij krijgen andere signalen. Oudere mensen willen wél verhuizen, zeker als ze merken dat hun huidige woning te groot wordt, het traplopen lastiger wordt en er geen voorzieningen zoals een supermarkt in de buurt zijn. Alleen zijn die geschikte woningen er niet of nauwelijks. Daardoor blijven ouderen in hun huidige huis wonen; huizen die eigenlijk beter geschikt zijn voor starters en gezinnen.”

Doorstroom op de woningmarkt

Om hierop in te spelen pleit er al ANBO al jaren voor dat er snel nieuwe woonvormen komen. Waarbij oudere mensen zelfstandig kunnen wonen, in de buurt van voorzieningen en met de mogelijkheden tot contact met andere mensen. Liane den Haan: “Als ouderen naar dit soort woningen zouden kunnen verhuizen, komt ook de doorstroom op de woningmarkt weer op gang. Een win-win voor iedereen!”

Snel bouwen

Het onderzoek van de Rabobank bevestigt dat er op dit moment onvoldoende geschikte woningen voor ouderen zijn en dat er onvoldoende wordt ingespeeld op de veranderende demografische ontwikkelingen. Al jaren wordt er gehamerd op deze toenemende kloof en wordt er gesignaleerd dat het gebrek aan actie op de woningmarkt op de zorg wordt afgewenteld.

Liane den Haan: “Het gebrek aan geschikte seniorenwoningen wordt de komende jaren echt een groot probleem. Als de coronacrisis voorbij is, moet het kabinet dit als eerste agenderen en vaart gaat maken met de bouw ervan.”

 

Naar overzicht
Interieur woning ouderen
Wonen