03 september 2015

Onderzoek naar lagere rekenrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat een onderzoek instellen naar de gevolgen van de lagere rekenrente. Volgens een berekening van de Stichting van de Arbeid zou die lager rekenrente vijf miljard euro kunnen kosten.

Kritisch

De Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken was vandaag zeer kritisch over de lagere rekenrente, die is opgelegd door De Nederlandsche Bank. DNB verlaagde de rekenrente voor verplichtingen langer dan twintig jaar van 4,2 naar 3,3 procent. Daardoor moeten pensioenpremies fors omhoog en dalen de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Met name de verlaging van de rente, ufr geheten, in een tijd dat de Europese Centrale Bank de marktrente fors omlaag drukt, zorgt voor kritiek, zoals ook ANBO die eerder eerder heeft geuit.

Half oktober klaar

Het onderzoek moet op 15 oktober klaar zijn. Onder meer de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie zijn bij het onderzoek betrokken.

Naar overzicht
Inkomen