2 december 2019

Onderzoek naar brandveiligheid, doet u mee?

Mensen wonen steeds vaker tot op hoge leeftijd zelfstandig. De Nederlandse Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Universiteit Maastricht vinden het – net als ANBO - belangrijk dat dat op een veilige manier gebeurt. Zij zijn daarom een onderzoek gestart naar brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren.

Wat weet u over brand en hoe denkt u over brandveiligheid in uw woning? En wie vindt u verantwoordelijk voor brandveiligheid in uw woning? Op dit moment is daar in Nederland nog weinig onderzoek naar gedaan en daarom horen wij graag hoe u over dit onderwerp denkt.

Woont u zelfstandig en wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Klik dan op deze link om de vragenlijst te openen

U kunt tot 16 december a.s. deelnemen en het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 tot 20 minuten. De resultaten van het onderzoek publiceren wij in 2020 op onze site en in ons magazine.

Brandblusser