02 augustus 2018

Omvang van erfenissen zegt niet zoveel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers bekend gemaakt over de omvang van erfenissen in 2015. Na enkele jaren van krimp is het totaal aan erfenissen weer groter geworden. Ruim 146 duizend overledenen lieten 15,5 miljard euro aan vermogen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014.

Vooral in woning

Het grootste bedrag aan nagelaten vermogen is gedaan bij mensen die tussen het 65ste en 75ste levensjaar zijn overleden, bijna 3 miljard euro. "Alvorens beleidsmakers en politici bij het zien van deze cijfers wellicht zullen zeggen: 'Zie je wel, gepensioneerden zijn rijk', wil ik de getallen wel nuanceren", aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Als je de cijfers namelijk in detail bekijkt, komt het leeuwendeel van de erfenis van 65-plusser uit de nagelaten eigen woning."

Het CBS laat zien dat in de leeftijdsgroep 65-75 jaar de totale waarde van de eigen woning in de nalatenschap 1,95 miljard euro was in 2015. Daar stond een hypotheekschuld van bijna 621 miljoen euro tegenover. Per saldo dus 1,325 miljard euro in de plus.

Op papier

Den Haan: "Deze getallen geven alleen maar aan dat senioren netjes aan hun hypotheekverplichtingen voldoen en hebben voldaan. En dan ‘krijg’ je vanzelf op papier meer vermogen."

ANBO vindt dat het vermogen dat je niet kunt uitgeven, de waarde van het eigen huis, vaak ten onrechte wordt aangevoerd om aan te geven dat de koopkracht van senioren niet slecht is. "Een klassieke denkfout", vindt Den Haan. "Het geld zit in de stenen, en zegt dus niets over de inkomenspositie. Met die stenen kun je immers geen boodschappen doen."

Inkomen