01 november 2013

NZa: meld onjuiste rekening AWBZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept (vertegenwoordigers van) cliënten en cliëntenraden op om vermoedens van onjuiste declaraties in de AWBZ te melden. Het gaat dan vooral om onterechte bijbetalingen voor zaken waar cliënten, zowel in de thuiszorg als in zorginstellingen, gewoon recht op hebben. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de kamer bij verhuizing, medisch noodzakelijke voetzorg of het gebruik van beddengoed. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) zei het eerder treurig te vinden dat, ondanks het verbod erop, er nog altijd meldingen zijn van onjuiste bijbetalingen.

Zorgkantoor moet optreden

Vorig jaar ontving de NZa een aantal meldingen van vermoedelijke misstanden met declaraties in de thuiszorg. Ook De Consumentenbond trok aan de bel met meldingen van bijbetalingen in verzorgings- en verpleeghuizen. De NZa heeft de zorgkantoren opgedragen om de meldingen van de Consumentenbond na te trekken. Als zorgorganisaties onjuist declareren, moet het zorgkantoor hier tegen optreden.

Eerder ook al onduidelijkheid 

Ook vorig jaar onderzocht De Consumentenbond de onduidelijk over bijbetalingen. Toen bleek niet elk verpleeg-of verzorgingstehuis duidelijkheid geeft over extra kosten die bewoners moeten maken. 66 Van de 120 onderzochte instellingen gaven een overzicht van de tarieven, bij de overige tehuizen bleef het onduidelijk wat bewoners extra moeten betalen. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn verplicht informatie te geven over extra kosten. ANBO stelde dat de NZa de zorginstellingen moet aanspreken en desnoods tot sancties moet overgaan. Volgens ANBO is het een kwestie van transparantie over verwachtingen, en is het heel goed mogelijk om van te voren afspraken te maken over de kosten van extra diensten.

Meld onjuiste declaraties en betalingen

Meldingenformulier

Naar overzicht
Gezondheid