4 juni 2021

Nu ook vergoeding bij spoofing

Banken gaan schade door spoofing nu toch vergoeden. Dat hebben de banken besloten na overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO.

Het aantal gevallen van spoofing neemt toe. Bij deze vorm van oplichting doet een crimineel zich voor als een medewerker van de bank. De oplichter misbruikt hiervoor de naam en/of het telefoonnummer van de bank. Hij probeert zo het vertrouwen van het slachtoffer te winnen, om hem daarna over te halen om een betaling te doen.

Fraude

Omdat het slachtoffer zelf het geld overmaakt, valt dit niet onder de zogenoemde bancaire fraude. Banken voelden zich daarom ook niet geroepen om de schade te vergoeden.

Daar komt nu verandering in. Slachtoffers van spoofing krijgen hun schade vergoed, maar er gelden wel een paar voorwaarden. Die zijn:

  • U hebt als slachtoffer aangifte bij de politie gedaan van spoofing.
  • Er is sprake geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van uw eigen bank.
  • U draagt enige vorm van bewijs aan dat er spoofing heeft plaatsgevonden.
  • U bent een particuliere klant van de bank (een niet-zakelijke klant). De fraude heeft plaatsgevonden op een particulier rekeningnummer.

Banken hoeven de schade niet altijd te vergoeden:

  • De bank zal in het algemeen kijken naar de specifieke feiten en omstandigheden van de fraude. In het algemeen verwachten zij van de klant verantwoordelijk gedrag en oplettendheid.
  • U bent medeplichtig aan de fraude. Als u zelf hebt meegewerkt aan de fraude is dat bovendien strafbaar.
  • U hebt al eerder een vergoeding voor spoofing ontvangen bij dezelfde bank. Hier speelt de verwachting van de bank mee dat u oplet en verantwoordelijk gedrag vertoont. ANBO vindt dat het slachtoffers niet altijd te verwijten is als zij voor de tweede keer slachtoffer worden. Criminelen zijn immers handiger dan de gemiddelde bankklant hierin. Bent u dus voor de tweede keer slachtoffer, dan is ons advies om een vergoeding aan te vragen.
  • U werkt onvoldoende mee aan het fraudeonderzoek van de bank. Uw bank verwacht uw medewerking aan het fraudeonderzoek. U geeft waarheidsgetrouwe informatie aan de politie en bank.

Bent u slachtoffer geworden van spoofing en wilt u graag hulp bij het doen van aangifte? Bel dan de ANBO Aangifte Hulplijn (telefoonnummer 0348 - 238 591). 

Meer over de Aangifte Hulplijn

anbo-digitale-veiligheid-babbeltrucs-06_1.jpg