24 juni 2020

Nog te vaak leeftijds-discriminatie in vacatures

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht hoe vaak leeftijdsdiscriminatie voorkomt in vacatureteksten. Uit het onderzoek blijkt dat in de 3,1 miljoen onderzochte vacatureteksten van vorig jaar 70.000 tot 100.000 leeftijd een criterium is. ANBO vindt dit zorgelijk en pleit ervoor dat minister Koolmees dit aanpakt.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het is heel zorgelijk, maar helaas niet verrassend of nieuw. Dit speelt al jaren en er zijn nog steeds werkgevers die arbeidspotentieel van oudere werknemers ontkennen of geen enkele notie daarvan hebben.”

In strijd met de wet

Het College scande voor haar onderzoek vacatureteksten op direct en op indirect verboden onderscheid. Voorbeelden van direct verboden onderscheid is het gebruik van het woord ‘jong’ of het opnemen van leeftijdsgrenzen. Gebruik van woorden als ‘starter’ is indirect verboden onderscheid.

“Verreweg de meest voorkomende leeftijdsverwijzingen in personeelsadvertenties zorgen er volgens het College voor dat vooral oudere werkzoekenden uitgesloten worden,” stelt Liane den Haan. Dat kan volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (de WGBL) echt niet. En dat is dé enige wettelijke regeling in Nederland die onderscheid naar leeftijd verbiedt.

Minister is nu aan zet

“De vacatures zijn dus gewoon in strijd met de wet. Het College heeft het voorwerk gedaan, nu is minister Koolmees aan zet om dit aan te pakken.”

Naar overzicht
Dame achter laptop wijst met vinger
Inkomen