24 mei 2013

Nog dit weekend ondertekening Petitie regels AOW en samenwonen

Apart wonen en zonder dat men erbij stilstaat volgens de wet toch samenwonen. Wat kunnen AOW’ers nu wel of niet delen zonder gekort te worden op hun alleenstaandenpensioen. AOW’ers die zich daarover zorgen maken en duidelijke regels willen, kunnen tot en met dit weekend nog een petitie tekenen via de website van ANBO.

Ruim 5.500 personen hebben de afgelopen twee weken al hun handtekening gezet onder de ANBO-petitie AOW en latrelaties/gezamenlijke huishouding voeren. Daarin wordt Politiek Den Haag opgeroepen met objectieve en strakke regels te komen voor AOW’ers die apart wonen en nu het risico lopen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toch als samenwonend te worden beschouwd.

Niet duidelijk

Een op de drie 65-plussers ontvangt AOW voor een alleenstaande en daardoor per maand circa 300 euro meer dan een senior die samenwoont. ANBO vindt dat doelbewust de zaak flessen en niet melden dat je samenwoont, bestraft moet worden. Maar er worden ook mensen gestraft voor iets terwijl de wet niet duidelijk is. Want onduidelijk is hoeveel tijd AOW’ers bij elkaar mogen doorbrengen en of de auto gedeeld kan worden. En tot hoe ver men kan gaan in het delen van de huishouding, zoals boodschappen doen of samen eten. En dan gaat het niet alleen over lat- en liefdesrelaties, maar ook over vrienden, kennissen, buurtgenoten die voor elkaar willen zorgen of samen willen optrekken. Veel AOW’ers zijn hier onzeker over en weten niet waar de grens ligt.

Strafblad

ANBO-directeur Liane den Haan: “Wij stellen al geruime tijd de regels over samenwonen in de AOW ter discussie. Bij commerciële relaties en langdurige zorgrelaties hebben we nu duidelijkheid gekregen. Maar de voorwaarden in de wet over een gezamenlijke huishouding zijn nog zo onduidelijk, dat mensen die niet bij elkaar wonen zonder dat zij het zelf beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. Gevolg, sociaal rechercheurs van de SVB die opeens aanbellen, beschuldigd worden van fraude, terugbetalen van teveel ontvangen AOW en een hoge boete. En dat gaat totaal soms om tienduizenden euro’s; bij meer dan 6.000 euro betekent het zelfs een strafblad.”

Petitieaanbieding

De petitie zal dinsdag 28 mei om 13.30 uur door ANBO-directeur Liane den Haan worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Plein 2, Den Haag. En op een nog nader te bepalen tijdstip aan staatssecretaris Jetta Klijnsma.