24 april 2013

Nog altijd stijging oudere verkeersdoden

Het aantal doden in het verkeer is vorig jaar licht gedaald. In 2012 kwamen 650 mensen om bij een verkeersongeluk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er elf minder dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat het aantal doden in de leeftijd van 61 tot 80 is toegenomen. Het aantal verkeersdoden onder fietsers in die leeftijdsklasse ook is toegenomen en wel van 78 naar 96. Het aantal slachtoffers boven de 80 is daarentegen juist afgenomen.

Seniorproof wegontwerp 

ANBO ziet in deze cijfers een bevestiging van de noodzaak om de lokale fietsinfrastructuur nog veiliger te maken. ANBO werkt al sinds 2008 aan het succesvolle project Blijf Veilig Mobiel, dat zich richt op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor senioren en de afname van ongevalrisico's. Uit onderzoek blijkt dat de weginrichting niet genoeg is afgestemd om oudere gebruikers. 

Blijf Veilig Mobiel

Ouderen ondervinden vooral problemen met het oversteken, met name linksaf slaan. Ook hebben oudere fietsers vaak eenzijdige ongelukken, zoals aanrijdingen met paaltjes en andere obstakels. Fietspaden moeten breed genoeg zijn en vlak en obstakelvrij zijn. Fietspaden moeten bij voorkeur vrij liggen of desnoods in rood uigevoerd worden. Eenrichtingsfietspaden, zodat frontale ongevallen voorkomen worden, zijn het meest veilig. Meer informatie op blijfveiligmobiel.nl

Naar overzicht
Wonen