25 december 2018

Nieuwe website wil oudere transgenders zichtbaar maken

"Ik was al 65 toen ik eraan begon, dus ik ben gelijk een oude dame geworden." Aan het woord Sofie, één van de geportretteerde oudere transgenders op de nieuwe website transgenderouderen.nl. Doel van deze website: in woord en beeld zichtbaar maken van de reis die oudere transgenders maken om zichzelf te kunnen zijn, vaak in een tijd waarin weinig bekend was over de (on)mogelijkheden van geslachtsverandering en waar acceptatie soms ver te zoeken was. Tegelijkertijd zien makers Eveline van de Putte en Erik Alkema ook de praktische gevolgen: zorgverleners zien ouderen die op latere leeftijd van geslacht veranderen of zijn veranderd, en hebben daar weinig ervaring mee. ANBO ondersteunt het initiatief, via het samenwerkingsverband Roze 50+.

Bekijk de verhalen

Roze 50+

Roze 50+ beoogt het verbeteren van de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers (LHBT’s) door bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+, in 2006 voortgekomen uit de samenwerking tussen ANBO en COC Nederland, heeft genoeg kennis, ervaring en deskundigheid in huis om namens en samen met de achterban te werken aan beleidsbeïnvloeding. Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mannen en vrouwen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden. Een van de producten van Roze 50+ is de Roze Loper, een certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Deze is ontwikkeld voor de ouderzorg, maar ook beschikbaar gemaakt voor welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. 

Transgenders vertellen hun verhaal
Gezondheid