08 juni 2017

Nieuwe Ledenraad voor het eerst bijeen

Nadat de leden zich hebben uitgesproken over hun afvaardiging, is vandaag de nieuwe Ledenraad van ANBO voor het eerst bijeen geweest. Op de inwerkdag werden zij bijgepraat over de actualiteiten binnen en buiten ANBO, onze inzet in individuele en collectieve belangenbehartiging en de rol van de Ledenraad zelf. De Ledenraad is het hoogste democratische orgaan van ANBO en bestaat uit 25 door leden verkozen leden, die zich voor een periode van vier jaar inzetten. De oude Ledenraad neemt op 29 juni aanstaande afscheid.

Nieuwe Ledenraad

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt zich bezig met de meerjarenkoers van ANBO. Ook stelt de Ledenraad de meerjarenbegroting vast en wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de Raad van Toezicht van ANBO.

Onafhankelijk voorzitter

De Ledenraad kent een onafhankelijk voorzitter: Vivian Boelen. Na elke vergadering van de Ledenraad doet zij kort verslag van de vergadering op de website. Ook Vivian Boelen zal nog vier jaar doorgaan en de nieuwe Ledenraad voorzitten. 

Voorzittersverslag

 

Naar overzicht
Gezondheid