27 maart 2023

Nieuw zorgkompas stelt hulpvraag van oudere centraal

Wat kunt u verwachten als u zorg of ondersteuning nodig heeft? Welke rol kan uw omgeving spelen en waar moet een professionele zorgverlener inspringen? Dat zijn vragen waarvoor het nieuwe kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ handvatten moet bieden. De Seniorencoalitie, waarvan ANBO deel uitmaakt, is een van de partijen die dit kompas hebben ondertekend.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en ook de komende jaren zal dat niet anders zijn. Mensen wonen bijvoorbeeld steeds langer thuis. En door de beperkte capaciteit – denk bijvoorbeeld aan het personeelstekort in de zorg – moet goed worden gekeken hoe de beschikbare zorg zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Zorg verandert

Het nieuwe kompas geeft een richting aan en komt tegemoet aan de veranderende zorgsector. Hierbij staat de kwaliteit van bestaan voorop. U als oudere heeft de regie. Wat heeft u nodig? Het kan daarbij gaan om allerlei vormen van ondersteuning en zorg: van hulp in de huishouding tot opname in een verpleeghuis. Het leven dat u leidt is uitgangspunt, en niet langer de zorg.

In de praktijk zult u niet direct gaan merken dat het kompas er nu is. Het is vooral bedoeld voor hulp- en zorgverleners, die met een andere blik gaan kijken naar wat passende en geschikte zorg is.

ANBO en de andere organisaties van de Seniorencoalitie steunen de uitgangspunten van dit kompas. Wel vinden we het belangrijk dat goed wordt gekeken hoe het allemaal in de praktijk gaat uitpakken. Want de praktijk is nogal eens weerbarstig. Wordt er inderdaad rekening gehouden met de wensen en behoeften van de ouderen zelf? Waar kunnen mensen op terugvallen als dat niet het geval is? ANBO houdt de vinger aan de pols.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Nieuw zorgkompas stelt hulpvraag van oudere centraal