06 januari 2020

Nieuw: maandfactuur CAK over Wmo-bijdrage

Als u zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, bent u klant van het CAK. Als klant van het CAK ontvangt u begin 2020 een brief (beschikking) of u eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog die bijdrage is. Waarschijnlijk ontvangt u deze brief in januari, februari of maart.

De factuur volgt later

Als u een eigen bijdrage moet betalen, dan ontvangt u een factuur. Deze ontvangt u nadat u de brief met beslissing (beschikking) heeft ontvangen. Het kan ook zijn dat de eigen bijdrage van uw rekening wordt afgeschreven; als u daarvoor heeft gekozen. 

Factuur in de maand van de zorg

Vanaf dit jaar zal het CAK maandelijks een factuur gaan sturen in de maand waarin de zorg wordt afgenomen. Tot nu betaalde u altijd achteraf voor de zorg. Dat gaat dus van dit jaar veranderen. Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten.

Situatie vanaf 2020

Door de overgang krijgen klanten in het begin van 2020 wel tijdelijk meerdere facturen op de deurmat. Het CAK geeft aan dat het kan zijn dat u pas in maart 2020 de facturen ontvangt. We raden u aan hier alvast rekening mee te houden. Het CAK heeft aangegeven dat als dit tot problemen leidt zij met de klant naar een oplossing zoeken.

Meer weten?

Op https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2019/wanneer-krijg-ik-bericht-van-het-cak-over-de-wmo-i vindt u meer informatie. 

Naar overzicht
Een dweil over de vloer
Wonen