17 september 2019

Niet volledig rekening gehouden met mogelijke pensioenkortingen

De kabinetsbegroting voor 2020 laat een lichte stijging van de koopkracht zien. Maar er zitten verschillen tussen diverse inkomensgroepen. Een waarschuwing is echter op zijn plaats, want er is niet volledig rekening gehouden met mogelijke pensioenkortingen in de loop van 2020.

Wij hebben een aantal standaardsituaties doorgerekend. Daar moeten wij helaas concluderen dat de forse reparatie van koopkracht van de middengroepen op dit moment niet is gerealiseerd. Er is weliswaar een plus, maar die is marginaal.

Wij zetten de gevolgen voor u op een rij.

AOW

In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van de nettominimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden. Gemiddeld genomen stijgt de netto AOW-uitkering 1,1% per halfjaar

Inkomstenbelasting

De vorig jaar bij het Belastingplan aangekondigde vermindering van het aantal tariefschijven gaat sneller ingevoerd worden. In plaats van in 2022 gaat die nieuwe structuur al komend jaar in. Het aantal tariefschijven gaat van vier naar twee. Voor mensen die de AOW-leeftijd al hebben bereikt, blijven drie schijven van toepassing.

Tarief voor AOW-gerechtigden:
De eerste en tweede tariefschijf (voor de lagere inkomens) worden samengevoegd. Het tarief wordt 19,45%. De - nieuwe - tweede schijf daalt met 0,75 procent, de nieuwe derde (voor de hoogste inkomens) daalt 2,25 procent.

Heffingskortingen:
De heffingskorting is een korting op de belasting die u moet betalen. De algemene heffingskorting voor AOW-ers stijgt met 145 euro, de ouderenkorting met 26 euro. De alleenstaande ouderenkorting gaat met 7 euro omhoog.

Energiebelasting

Het Klimaatakkoord laat ook zijn sporen na in de cijfers voor 2020. Het voornemen om de belasting over gasgebruik te verhogen wordt verscherpt; de belasting gaan met € 0,04 per m3 omhoog. Tot 2026 komt daar ieder jaar € 0,01 bij. Wij schatten in bij een tweepersoonshuishouden met een gelijkblijvend verbruik de rekening ongeveer 40 euro hoger zal uitvallen ten opzichte van 2019.

Zorgpremie:
De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden daalt met 0,25 procent van 5,70% naar 5,45%. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage.

De nominale zorgpremie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, stijgt volgens de ramingen met ongeveer 3 euro per maand. De maximale zorgtoeslag gaat ook omhoog, met ongeveer 5 euro per maand.

Doorrekening:
Voor een aantal situaties hebben we de effecten doorgerekend van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2020. Ook de veranderingen in de zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) en de hogere energiebelasting op gas zijn doorgerekend:

Alleenstaande met alleen AOW

 • De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat omhoog: 174 euro
 • De in te houden zorgbijdrage gaat omlaag: 149 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 26 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag is deze persoon meer kwijt: 14 euro
 • Totaal in de plus: 283 euro (over het gehele jaar)

Een alleenstaande met alleen AOW en € 20.000,- aanvullend pensioen

 • Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd.
 • Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 197 euro
 • De in te houden zorgbijdrage gaat omlaag: 79 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 26 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie is deze persoon meer kwijt: 70 euro -/-
 • Totaal in de plus: 180 euro

Gehuwden met beiden alleen AOW

 • De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat voor beiden met 116 euro omhoog: 232 euro totaal
 • De in te houden zorgbijdrage gaat omlaag, 20 euro per persoon: 40 euro -/- totaal
 • De energiebelasting kost meer: 40 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag zijn zij minder kwijt: 21 euro
 • Totaal in de plus: 253 euro

Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen

 • Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd.
 • Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 371 euro
 • De in te houden zorgbijdrage gaat omlaag: 228 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 130 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie zijn zij meer kwijt: 74 euro -/-
 • Totaal in de plus: 395 euro

Disclaimer: de berekeningen zijn gemaakt op basis van de cijfers uit de Prinsjesdagstukken. Deze kunnen nog veranderen door de behandeling in de Tweede Kamer en aanpassingen door inflatie.

Naar overzicht
Geld en klok
Inkomen