29 september 2015

“Niet treuzelen bij langer zelfstandig wonen”

Binnenkort bespreekt de Vaste Kamercommissie van Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer prioriteiten voor volkshuisvesting. ANBO heeft de commissie daarover een brief gestuurd. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “We vragen meer urgentie en een hoger tempo voor maatregelen die gericht zijn op langer zelfstandig wonen.”

Minister Blok te vrijblijvend

“Hoewel Minister Blok van wonen ouderenhuisvesting wel als prioriteitsgebied bestempelt, is de overheid niet actief genoeg,” vervolgt Den Haan. “Er is grote behoefte aan passend aanbod van woonruimte voor senioren die zorg en wonen willen combineren. Omdat er grote tekorten zijn aan woningaanbod, vinden we dat de rijksoverheid zich niet te afstandelijk op moet stellen. Blok laat dit te vrijblijvend oplossen door gemeenten, corporaties en zorgaanbieders.”

Actievere regie van de overheid

Den Haan: “We zien dat gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders steeds vaker samen om de tafel zitten om oplossingen te vinden. Maar de Rijksoverheid moet ook stimuleren. Bijvoorbeeld door allianties met veldpartijen aan te gaan. Ook zien wij knelpunten bij het financieel ondersteunen van woningaanpassingen vanuit de Wmo. Daar zou een aanjagende rol ook op zijn plaats zijn. De decentralisatie van zorgtaken zou moeten leiden tot een versnelling en niet tot een vertraging van het wegnemen van knelpunten rond langer zelfstandig wonen!”

Naar overzicht
Wonen