08 mei 2012

'Niet tornen aan pensioenakkoord'

"Nu tornen aan dit pensioenakkoord is niet verstandig en niet wenselijk", zegt ANBO-directeur Liane den Haan. De seniorenbond reageert daarmee op het besluit van de Eerste Kamer vandaag om de wetgeving voor uitvoering van het pensioenakkoord in de wacht te zetten. Dit op verzoek van demissionair minister Kamp van Sociale Zaken.

Pensioenakkoord is eerlijk

ANBO vraagt zich af of het überhaupt mogelijk is om de wetgeving op korte termijn zó te wijzigen dat de AOW-leeftijd al per 2013 omhoog gaat en zo ja, of het dan ook nog technisch uitgevoerd kan worden. Den Haan: "Met het pensioenakkoord is een broos evenwicht bereikt: de pijn wordt zo veel mogelijk eerlijk verdeeld over de generaties. Ook is geregeld dat de AOW, deels als compensatie voor het afschaffen van de huidige AOW-Toeslag (MKOB), vanaf 2013 extra wordt verhoogd met 0,6 procent. De wens tot versnelde invoering van verhoging van de AOW-leeftijd, zal dit evenwicht verstoren."

Compensatie is nodig

AOW'ers hebben volgens ANBO nauwelijks mogelijkheden om hun inkomen te beïnvloeden en zo blijven zij afhankelijk van extra AOW-toeslagen. ANBO zal zich hard maken voor compenserende inkomensmaatregelen voor deze groep, als de maatregel toch zal worden uitgevoerd. Daarnaast blijft het van essentieel belang dat de, als onderdeel van het pensioenakkoord, afgesproken maatregelen voor verhoging van de arbeidsparticipatie van senioren onverkort overeind blijven.

Naar overzicht
Inkomen