07 augustus 2017

'Niet pluis-gevoel' kan al financieel misbruik zijn

Nederlandse ouderen zijn vaak doelwit van financiële uitbuiting, constateren Rabobank en ANBO. Speciale campagnes moeten senioren weerbaarder maken en wijzen op het risico van financieel misbruik, zo zeggen beide organisaties vandaag in De Stentor.

ANBO heeft de afgelopen jaren vele vrijwilligers opgeleid om mensen bewust te maken van de risico's van een verloren grip op geldzaken. Er wordt geschat dat zo’n 30.000 mensen jaarlijks slachtoffer worden van financieel misbruik. Vooral de omgeving moet zich bewust zijn van de risico’s en onduidelijke signalen goed interpreteren: een 'niet pluis-gevoel' kan al voldoende zijn om vragen te stellen of extra op te letten.

Los daarvan moeten mensen zich zélf goed voorbereiden op het moment dat het zelfstandig beheren van de financiën niet meer lukt. Maak goede afspraken, leg deze op papier vast en maak niet één persoon eindverantwoordelijk, maar laat meerdere mensen meekijken.  

Wat is financiële uitbuiting?

Financiële uitbuiting is het ongepast gebruik maken van bezittingen. Dat kan zijn dat er extra geld gepind wordt tijdens het boodschappen doen, maar het kan ook zijn dat er sieraden, geld of spullen verdwijnen, dat er zonder toestemming of medeweten eigendommen verkocht worden, dat er zonder toestemming of medeweten diensten en producten gekocht worden of dat de bewindvoerder of mantelzorger iemand financieel kort houdt terwijl er wel geld beschikbaar is. Het onder druk veranderen van een testament of wilsbeschikking is ook een belangrijk signaal. Om dit te voorkomen moet ook de notaris scherp zijn op signalen van misbruik. 

Voorbereiding 

  • Denk alvast na aan wie u uw bankzaken zou willen en kunnen overlaten; 
  • Zorg dat u niet van één persoon alleen geheel afhankelijk word van uw geldzaken;
  • Hoe wilt u dat uw geldzaken zijn geregeld als u dat onverhoopt zelf niet meer kan? Welke afspraken wilt u daarover maken? En met wie? Bespreek dit met de persoon die u in gedachten heeft;
  • Leg vast wat u wilt op papier. Dat kan bijvoorbeeld via de notaris
  • Praktische maatregelen kunt u ook treffen met uw bank. Bij veel banken kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over machtigingen op uw bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ of opnamelimieten;
  • Als u geen vertrouwenspersoon heeft dan kunt u denken aan een mentor of bewindvoerder.

Bij vermoedens van financieel misbruik

  • Praat erover met iemand die u vertrouwt;
  • Praat met de betrokkene(n);
  • Bel Veilig Thuis op 0800-2000 en vraag naar een medewerker die deskundig is op het gebied van ouderenmishandeling;
  • Direct nood? Bel de politie op 112.

Vul de checklist in! 
Nu al hulp nodig? Bel de Advieslijn Raad & Daad van ANBO op 0348 466688. Wanneer we er aan de telefoon niet uitkomen kunnen we een ANBO Consulent naar u toe sturen. Of bel Veilig Thuis om advies: 0800 2000. Via www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie.  

ANBO geeft ook voorlichting via de website. Met het deel 'Grip op Geldzaken' geven we informatie en tips om financieel misbruik te voorkomen. 

Wonen