07 januari 2019

Niet-gebruikers internet vaker 75-plus

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. Vooral 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers, hoewel die groep wel kleiner is geworden. In 2012 zei 66 procent van de personen in deze leeftijdscategorie nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers

Digitaler én digivaardiger

Uit onderzoek blijkt al jaren dat 'ouderen' digitaler én digitaal vaardiger worden, hoewel de kloof hier en daar nog altijd bestaat. Uit onderzoek van ANBO en Google bleek in 2017 dat de meerderheid van de Nederlandse 65-plussers, namelijk 65 procent, zichzelf digitaal vaardig vindt. Bovendien wil één op de drie 65-plussers graag actiever gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt. De belangrijkste redenen die zij geven zijn dat internet het leven makkelijker maakt (65 procent), dat ze hiermee beter op de hoogte blijven van activiteiten (62 procent) en dat ze hierdoor meer informatie vinden over hun interesses (61 procent). Wel geeft 41 procent aan zich zorgen te maken om hun privacy online.

Bekijk de infographic

Technologiegeneraties

In Geron, het tijdschrift over ouder worden en samenleving, schrijft ANBO-hoogleraar Eugène Loos over zijn blik op technologiegeneraties: groepen van geboortejaargangen (cohorten) waarbij er een relatie is tussen gezamenlijke ervaringen met de technologie waarmee ze opgroeien en maatschappelijke veranderingen. Als het gaat om het gebruik van een medium dat inmiddels al wat ouder is, bijvoorbeeld e-mail, maken alle techniekgeneraties er frequent gebruik van en dat blijken de onderlinge verschillen minimaal. Als een medium al wat langer bestaat, gaan technologiegeneraties die er tijdens hun formatieve jaren (15 tot 25 jaar) niet mee opgegroeid zijn, dus ook leren om het te gebruiken, zodat het voor hen een integraal onderdeel gaat vormen van het alledaagse leven. Een mens is nooit te oud om te leren. En dat zullen we waarschijnlijk ook gaan zien bij het gebruik van sociale media door toekomstige 65-plussers. Nu maakt nog 'slechts' 29 procent van de Mechanische generatie (<1938) gebruik van sociale media, maar dat aantal groeit snel per generatie. In de generatie Technologieverspreiding (1949-1963) gebruikt al bijna 60 procent met enige regelmaat één of meerdere sociale media. 

Lees een verkorte versie van het artikel in Geron

Internet
Gezondheid