12 oktober 2018

Nationaal woningbouwplan nodig voor 1.000.000 huizen

De Nederlandse Vereniging van Makelaars maakt zich grote zorgen over de woningmarkt. De huizenprijzen blijven almaar stijgen, terwijl het aantal aankopen daalt. De woningen die wel te koop komen zijn in recordtempo verkocht. Dat duidt op een groot verschil in vraag en aanbod. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers pleitte voorzitter Ger Jaarsma daarom voor een nationaal woningbouwplan, waarbij de Rijksoverheid de regie neemt en harde afspraken maakt over de bouw van één miljoen woningen. ANBO-bestuurder Liane den Haan is blij met deze oproep: "Er wordt te weinig gebouwd en bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de veranderende behoeften van een oudere samenleving. De starter komt in de problemen , mede door het gebrek aan doorstroom. Heel veel mensen wonen met zijn tweeën in het grote gezinshuis waar ze vroeger hun kinderen opvoedden, omdat er geen alternatieven zijn om naartoe te verhuizen." 

Geef gemeenten dwingende opdracht

Ook ANBO pleitte eerder voor een dwingende opdracht vanuit het kabinet richting gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. “Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Maar omdat men liever de woning aanpast - de verhuisbereidheid stijgt, maar niet snel - én omdat de alternatieven ontbreken, is er een groot tekort aan eengezinswoningen. Wij hebben er al vaker voor gewaarschuwd dat de woningmarkt niet is mee-ontwikkeld, toen de langdurige zorg hervormd werd. Dat gebrek aan samenhangend beleid leidt nu tot problemen op de woningmarkt. Het Rijk moet ingrijpen en gemeenten dwingen om zélf aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften”, zo zegt Den Haan.

Ook nadenken over nieuwe woonvormen

En die behoeften veranderen. Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen blijven worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Den Haan: “Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. En zoveel mensen, zoveel wensen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit. Maar ook daaraan is grote variatie te ontdekken. Zelfstandig wonen, zelfstandig met gedeelde faciliteiten, collectief wonen; het aanbod groeit, maar nog niet snel genoeg.” Minister De Jonge van Volksgezondheid trok eerder 340 miljoen euro uit, onder andere voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen

Lees ook: Wel, of juist niet een verzorgingshuis

Huizen
Wonen