20 mei 2014

‘Naar verhuurder voor aanpassingen’

ANBO waarschuwt mensen om zich niet zomaar te laten doorsturen naar de gemeente en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wanneer aanpassingen aan de woning of het gebouw noodzakelijk zijn. Zeker wanneer het gaat om aanpassingen om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat de bewoner minder mobiel wordt. De verhuurder heeft in veel gevallen de verantwoordelijkheid om aanpassingen te treffen. We spreken dan over zogeheten algemeen gebruikelijke voorzieningen: aanpassingen die je mag verwachten op grond van de aard van het wooncomplex. Denk aan een elektrische deuropener of een entree zonder drempels. Welke afspraken de verhuurder, bijvoorbeeld de woningscorporatie, vervolgens maakt is een tweede. De kosten kunnen bijvoorbeeld doorgerekend worden in de servicekosten.

'Algemeen gebruikelijk'

ANBO waarschuwt huurders zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen. Senioren hebben hun wooncomplex vaak uitgekozen omdát het bepaalde voorzieningen heeft. Lees goed uw huurcontract en bekijk waarop u zich kunt beroepen. En laat merken dat de verhuurder een verplichting heeft om het complex toegankelijk te houden. Voorzieningen die gebruikt kunnen worden door meerdere personen, vallen nu niet onder de Wmo. Niet laten doorsturen dus. De Wmo is er voor individuele hulp op maat. ANBO kan in conflictsituaties bemiddelen.

Casus bij VARA's Kassa

ANBO-directeur Liane den Haan trad eerder op in de Belbus van VARA's Kassa. Het echtpaar Munter had bij de woningcorporatie een elektrische deuropener gevraagd om de woning per scootmobiel te kunnen betreden. De woningcorporatie weigerde dat en stuurde hen door naar de gemeente. Meneer Munter ontving uiteindelijk via de Wmo een elektrische deuropener. Maar hij zou drie jaar lang 45 euro per maand moeten terugbetalen, en dat drie jaar lang. Ten onrechte, want het betrof een openbare deur in een appartementencomplex, beheerd door een woningbouwvereniging. De Wmo is er op dit moment enkel voor maatwerk, voor individuele aanpassingen. Bekijk het item in Kassa:

 

Nieuwe Wmo: nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2015 vallen algemene voorzieningen wel onder de nieuwe Wmo. Gemeenten zullen –ook uit kostenoverweging- veel vaker een algemene voorziening laten aanbrengen dan een maatwerkvoorziening. De gemeente is verplicht, tijdens het onderzoek of ‘keukentafelgesprek’, de cliënten te wijzen op de hoogte van de eventuele eigen bijdrage. Deze bijdrage is maximaal de kosten van de voorziening.

Pas op bij hoger inkomen

Omdat de gemeente zelf een eigen bijdrage mag bepalen en innen - naast de eigen bijdrage maatwerkvoorziening - kan de opeenstapeling van maatwerk- en algemene voorzieningen hoog oplopen. Voor veel mensen met een hoger inkomen kan zelf doen, eventueel met de buren, goedkoper zijn. Bij huur moet overleg met de verhuurder niet worden overgeslagen. 

Wonen