16 december 2015

Motie met ANBO in Tweede Kamer aangenomen

De Tweede Kamer heeft 15 december een motie aangenomen van SP kamerlid Bashir over betaalbare huurwoningen voor mensen met een handicap en senioren. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “In de motie vraagt de Kamer minister Blok van Wonen om meer betaalbare huurwoningen. Hij moet maatregelen nemen om het aanbod te vergroten. ANBO had de Kamer in twee brieven (in september en in november) al gewezen op de gevolgen van het beleid dat mensen langer zelfstandig moeten wonen. Dat is alleen goed uit te voeren als er geschikt woningaanbod is in de vorm van nieuwbouw of als woningen aangepast kunnen worden.”

Grote tekorten

Den Haan: “In onze brieven vroegen wij aandacht voor het grote tekort aan seniorenwoningen. Wat nog verontrustender is, is dat deze tekorten de komende jaren enkel nog maar zullen oplopen. Dat komt door de vergrijzing en omdat mensen een hogere levensverwachting hebben. Maar ook omdat senioren veel moeilijker in een verpleeghuis terecht kunnen en verzorgingshuizen ophouden te bestaan. Er is dus een enorme groei in de vraag, terwijl het aanbod lang niet voldoende stijgt. Daarom moet minister Blok echt in actie komen.”

Gemeenten aansporen

Om langer zelfstandig te kunnen wonen zijn naast seniorenwoningen en kleinschalige wooncomplexen ook woningaanpassingen aan bestaande huizen nodig. Ook het aanbod van zorgvarianten aan huis moet op orde zijn. “ANBO verwacht van minister Blok verdere voorstellen die gemeenten zullen stimuleren tot actie,” vervolgt Den Haan. “Er moet intensief worden samengewerkt door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties. Maar er is ook een belangrijke rol voor particuliere investeerders. Zij moeten goedkope woonruimte willen en kunnen aanbieden. Een gemeente kan dit voor investeerders aantrekkelijker maken. Van ANBO mag de minister gemeenten veel meer achter de broek aan zitten en beter faciliteren. Deze motie is daarbij een steun in de rug.”  

Naar overzicht
Wonen