19 december 2017

Moderne werkgever is mantelzorgvriendelijke werkgever

Werkgevers moeten actief in gesprek met hun personeel om werk beter te combineren met de zorg voor een naaste. Maar liefst 36 procent van de Nederlanders boven de 16 verleent mantelzorg, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, en dat wordt alleen maar meer. "In organisaties moeten maatwerkoplossingen voorhanden zijn, voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met hun werk. De mogelijkheden liggen hierbij in het aanpassen van werktijden, thuiswerken, een andere verdeling van werkuren gedurende de week of gedurende het jaar, het inzetten van het Loopbaanbudget voor extra verlof, uitruilen van arbeidsvoorwaarden als eindejaarsuitkering of vakantietoeslag tegen verlof of het tijdelijk aanpassen van de arbeidsovereenkomst als alle voorgaande maatregelen niet afdoende zijn”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Lees het SCP-rapport

Modern werkgeverschap

"De arbeidsmarkt van de toekomst is er één waarin de participatiesamenleving doorsijpelt. Anders gezegd: een participatiesamenleving - waarin mensen elkaar ondersteunen - is niet mogelijk wanneer flexibiliteit en maatwerk niet integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer”, vervolgt ze. Uit de houding van mensen jegens mantelzorg blijkt dat ook: inmiddels vindt 69 procent dat Nederlanders elkaar meer moeten helpen.

Hulp bij mantelzorg

Volgens het onderzoek wordt mantelzorg soms als belastend ervaren en is het voor teveel mensen onduidelijk welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning. “De overheid leunt sinds 2015 steeds meer op mantelzorgers, maar dat houdt alleen stand als je ze helpt en ondersteunt. Dat moet de overheid doen, maar dat moet ook op de werkvloer gebeuren.”

Hulp of advies nodig? ANBO staat u bij met Raad & Daad 

Naar overzicht
Inkomen