21 maart 2018

Minister: eerst pensioenvoorstellen uit de polder

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil wel bewegen op het pensioen- en AOW-dossier, maar hij wil eerst voorstellen vanuit de polder hebben. Dat zei hij in een eerste gesprek met ANBO, andere ouderen- én jongerenorganisaties. De huidige pensioenregels knellen, onderschreef de minister. Daardoor kunnen pensioenfondsen niet indexeren en wordt de koopkracht van het pensioen steeds verder uitgehold. "Ik weet dat de boosheid toeneemt", zei hij, "maar de bal ligt bij de SER. Het is aan de sociale partners om met een voorstel te komen."

Kaarten tegen de borst

Dat was bekend, maar is de minister bereid om een voorstel te accepteren dat afwijkt van het regeerakkoord, wilde ANBO weten. Koolmees zei in dit verband 'met meel in de mond te praten'. Ofwel: tijdens de onderhandelingen wil de minister niet in zijn kaarten laten kijken. “Laat ik het zo zeggen: wel als dat een beter, toekomstbestendig stelsel oplevert.” 

Verplichtstelling moet blijven

Belangrijk was dat Koolmees beseft dat de verplichtstelling overeind moet blijven. In Europees recht is daarbij een breed draagvlak essentieel. Kortom: als vakbonden, werkgevers maar ook gepensioneerden zich tegen een nieuw stelsel keren, komt de verplichtstelling in gevaar. Zo houden partijen elkaar in een vaste greep: Koolmees heeft de polder nodig en de polder kan niet zonder de politiek. Om de druk wat op te voeren, waarschuwde Koolmees wel dat hij ‘geen pleisters wil plakken voor de korte termijn’. "Dat is in het verleden al te veel gebeurd en dat staat een lange termijn-oplossing in de weg."

AOW-leeftijd minder snel omhoog

ANBO bracht ook de problematiek van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd op tafel. Koolmees was over een paar dingen duidelijk: terug naar 65 gaat niet gebeuren, bevriezen op 66 (een wens van de FNV) is te duur, maar een meer geleidelijke stijging met aanpassing van de latere verhoging (niet voor elk extra levensjaar een jaar langer werken) wees hij niet meteen af. Maar ook hier hield de minister zijn kaarten strak tegen zijn borst.

Wel gaf hij aan te begrijpen dat oudere werknemers nu in de knel komen. Op het voorstel van ANBO om in elk geval per sector maatregelen te kunnen nemen, reageerde hij niet afwijzend. Naar verwachting worden het pensioendossier en de AOW-problematiek in één pakket geregeld. Te hopen is nog voor de zomer.

 

Naar overzicht
Inkomen