2 juli 2013

Minder partnertoeslag AOW bij hoger inkomen

Gisteren heeft het kabinet een wetsvoorstel gepresenteerd waarin geregeld wordt dat de partnertoeslag AOW voor senioren met een hoger inkomen vanaf 2015 wordt gekort. Deze plannen stonden al in het regeerakkoord; het wetsvoorstel is op enige punten aangepast.

Volledige afschaffing per 2015

Iedereen die AOW-pensioen ontvangt en die een partner heeft die zelf nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan voor die partner een toeslag naast de AOW krijgen. Die toeslag is in ieder geval afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Ruim twintig jaren geleden is al besloten om de partnertoeslag met ingang van 2015 voor nieuwe gevallen te schrappen. Het kabinet wil nu de partnertoeslag in vier stappen afschaffen voor AOW-ers met een jongere partner die een gezinsinkomen – exclusief AOW- van ongeveer € 46.000 hebben. Vanaf 2015 leveren mensen dan 25 procent van de toeslag in, in 2016 wordt dat 50 procent, in 2017 75 procent en uiteindelijk in 2018 een volledige korting.

ANBO is kritisch

Reeds bij het voornemen van deze maatregel in het regeerakkoord, twijfelde ANBO aan het nut van deze maatregel: "Het voorstel is uitsluitend uit oogpunt van bezuinigen ingegeven", aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO. "Het effect van de bezuiniging is minimaal ten opzichte van de totale AOW-uitgaven." Daarbij komt dat met de invoering van de regeling een relatief eenvoudige wet als de AOW steeds ingewikkelder – en dus duurder - wordt in uitvoering. En dat voor een regeling die naar verwachting slechts 1,76 procent van de mensen die AOW ontvangen zal treffen.

Stapeling kabinetsmaatregelen

Het grootste probleem dat ANBO echter met de regeling heeft, is dat het kabinet opnieuw op geen enkele wijze rekening houdt met het effect van andere maatregelen van het kabinetsbeleid voor deze doelgroep. Den Haan: "Natuurlijk mag ook van rijke senioren een bijdrage in de bezuinigingen worden gevraagd. Maar we hebben het hier over een groep die de afgelopen jaren al op verschillende manieren heeft ingeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de Wet uniformering loonbegrip, de eigen bijdrage in de zorg, de inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de Wtcg." Bovendien vergroot het kabinet opnieuw de kloof tussen werkenden en gepensioneerden.

Den Haan: "Een echtpaar dat net aan de inkomensgrens voldoet, levert tussen nu en 2018 bij een gelijkblijvend inkomen ruim 14% van dat inkomen in. En dat zal bij geen enkele werkende Nederlander het geval zijn. Een buitensporig effect."