02 februari 2018

Meld ook uw 'valboete'; meldactie personenalarmering

Personenalarmering werkt nog niet zoals het zou moeten. Uit een steekproef van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) blijkt dat veel zorgaanbieders extra kosten in rekening brengen voor hulp na bijvoorbeeld een val, en dat die kosten in veel gevallen nog niet vergoed worden. Minister De Jonge (VWS) wil dat voorwaarden waar nodig gewijzigd worden en dat de kosten voor cliënten transparanter en duidelijker zijn. ANBO start een meldactie, zo schrijft de minister de Tweede Kamer, zodat duidelijker wordt hoe groot het probleem is. Alle meldingen gaat terug naar de NZA en het ministerie, zodat de bijbetalingen uiteindelijk verleden tijd worden.

Meld uw bijbetalingen voor uw personenalarmering

Geen drempels

"Niemand mag zich geremd voelen om om hulp te vragen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld na een val", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Na het onderzoek van de NZa is gebleken dat er sprake kan zijn van een bijbetaling voor de opvolging van een valmelding. Voor veel mensen is het onduidelijk dat de opvolging na een val vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Gelukkig is de minister glashelder: als naar aanleiding van een noodoproep van een patiënt zorg geleverd moet worden waar de patiënt aanspraak op heeft, dan wordt deze zorg vergoed. Als je een abonnement betaalt moet je je verzekerd weten van snelle hulp, niet van een extra rekening. Dat werkt zorgmijding in de hand en dat is absoluut onwenselijk!"

De meldactie inventariseert hoeveel mensen bijbetalen na een val en of deze bijbetalingen vervolgens gedeclareerd (kunnen) worden bij de zorgverzekeraar. "En wanneer die declaratie vervolgens problemen geeft willen we dat ook weten", zo vult Den Haan aan.

Meld uw bijbetalingen voor uw personenalarmering

Vergoeding

Wanneer iemand thuis is gevallen en gebruik maakt van een noodoproep via een personenalarmering, dan kan de professionele zorgopvolging onder de Zorgverzekeringswet vallen, omdat er sprake is van 'een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. Dat schrijft het zorginstituut in de uitleg over vergoedingen. Vergoeding geldt niet zomaar voor iedereen, maar wel in de meeste gevallen. De situatie is overigens vergelijkbaar met een verzekerde die is gevallen op een stoep en de spoedeisende hulp is ingeroepen via het alarmnummer 112. De ambulancezorg valt eveneens onder de Zvw.

Lees de uitleg van het zorginstituut

Valpreventie en alarmering

Vallen is vaak een noodsituatie en zelfs één die potentieel kan leiden tot de dood. Dagelijks sterven 11 mensen aan de gevolgen van een val. "Wanneer je je zorgen maakt over vallen, dat is valpreventie het startpunt. Is de woning veilig? Liggen er geen losse kleedjes? Krijgen mensen medicatie waardoor het valgevaar vergoot? Is iemand fysiek een beetje fit? Zijn er maatregelen te nemen om het valgevaar te verkleinen? Daar kun je met bewoners over in gesprek. En als er dan tóçh een ongeluk gebeurt, dan moet er direct hulp komen." 

Risico's verkleinen

Valpreventie is dus de kern en daar zijn bijvoorbeeld valtrainingen voor. "Maar laat bijvoorbeeld ook de wijkverpleegkundige, de Wmo-consulent of de huishoudelijke hulp een checklist uitvoeren en de grootste risico's elimineren", aldus Den Haan. "Eventueel op initiatief van mantelzorgers. Wanneer een huis slecht te verbeteren is, zou verhuizen een optie moeten zijn. Maar laat ook de apotheker of de huisarts een rol spelen. Bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld slaapmedicatie, vergroten het risico op vallen aanzienlijk. Zowel de bewoner als zijn naaste omgeving moet daarvan doordrongen zijn, en zowel de risico's verkleinen als de mogelijkheden om alarm te slaan vergroten." 

ANBO Woonconsulent is er voor u

ANBO heeft het afgelopen jaar Woonconsulenten opgeleid, die bewoners adviseren over anti-inbraak, maar ook over valpreventie en brandveiligheid. Meer weten? Kijk eens op www.anbo.nl/veiligwonen. Via zilverwonen.nl, waar ANBO partner van is, is de Langer Thuis Test ontwikkeld. Daarin krijgt u ook meteen advies.

Op ANBO Raad & Daad staat informatie hoe u vallen kunt voorkomen:

Hoe voorkom ik dat ik val?

Naar overzicht
Gezondheid