03 november 2015

Meerderheid vijftig plus kijkt uit naar pensionering

Zestig procent van de vijftigplussers is niet voorbereid om met pensioen te gaan, maar het merendeel (57%) kijkt er wel naar uit. Een derde van de door ‘Wijzer in geldzaken’ ondervraagden heeft interesse in een cursus ter voorbereiding op hun pensioen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, dat vandaag is gepubliceerd in het kader van de nationale Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november. Tijdens deze drie dagen zetten enkele honderden organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie. 

Kwart blijft werken om financiën

Het is opvallend dat 94 procent van de ondervraagden verwacht zich niet te zullen vervelen als ze met pensioen gaan. Uit eigen ANBO-onderzoek onder zevend duizend senioren blijkt dat 700 mensen naast hun pensioen nog werken. Van hen zegt een kwart, dat ze dat doen omdat zij het financieel nodig hebben. 

Vijftig plus onderschat AOW-leeftijd

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent voor de meeste 50-67-jarigen (64%) dat zij zullen doorwerken in hun huidige functie. Een kwart (24%) geeft aan eerder te stoppen met werken en te leven van andere middelen. Dit zijn vaker 50-55 jarigen, terwijl mensen van 62-67 jaar juist vaker aangeven door te willen of moeten werken. Overigens blijkt maar liefst 82 procent van de vijftigplussers hun AOW-leeftijd te onderschatten. Van tien procent gaat de AOW-leeftijd eerder in dan ze denken, maar voor 69 procent geldt juist dat hun AOW-leeftijd hoger ligt dan ze verwachten. Hoe dichter men bij de AOW-leeftijd komt, hoe vaker men het goed weet. Van de ondervraagden betwijfelt ruim een derde of er genoeg werk is voor hen op de arbeidsmarkt tot dat zij de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd bereiken. Ruim 60 procent realiseert zich dat het van belang is om zich nu al te verdiepen in de financiële situatie na pensionering, om te zorgen dat men, indien nodig, tijdig kan ingrijpen.

Met pensioen… en dan?

Opvallend is dat 94 procent van de ondervraagden zich geen of weinig zorgen maakt over of ze zich zullen vervelen zodra ze met pensioen zijn. Men gaat het liefst hobby’s oppakken (73%), reizen (58%), vrijwilligerswerk doen (56%), van kleinkinderen genieten (36%) en 15 procent blijft betaald doorwerken, 5 procent wil een opleiding volgen en 2 procent start een onderneming. Een meerderheid doet er nu veel aan om straks tijdens het pensioen fit te zijn. Vier op de tien maken zich zorgen over de gezondheid na pensionering en drie op tien maken zich zorgen over of er voldoende geld is om van te leven. 

Pensioen3daagse 2015

Dit jaar vindt de vijfde editie van de Pensioen3daagse plaats op initiatief van Platform Wijzer in geldzaken, waarbij de focus wordt gelegd op de doelgroep 50+. Het thema van de Pensioen3daagse 2015 is ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’, met als rode draad de gebeurtenissen in het leven die van invloed kunnen zijn op de pensioensituatie, AOW leeftijd en te verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering.

Wijzer in geldzaken heeft daarom de tool ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’ ontwikkeld. De tool helpt aan de hand van de eigen situatie met rekenhulpen en tips te kijken of je het goed voor elkaar hebt voor jezelf en je gezin (nabestaanden). Niet alleen later als je met pensioen gaat, maar ook als er morgen iets onverwachts gebeurt.

Naar overzicht
Inkomen