28 mei 2020

Meer tijd nodig voor nieuw pensioenstelsel

Deze week zou de Stuurgroep Uitwerking Nieuw Pensioenstelsel klaar moeten zijn met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Maar er liggen nog te veel vraagstukken op tafel, zodat de stuurgroep enkele weken extra neemt om die issues op te lossen. Wel hoopt minister Koolmees nog steeds de hoofdlijnen voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

“Van dit uitstel zal geen afstel komen”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan. “Voor gepensioneerden is het van groot belang dat het nieuwe stelsel er snel komt. Want het huidige stelsel is onhoudbaar, met dreigende kortingen aan de horizon. Die kunnen we voorkomen als we een akkoord hebben op de uitwerking van het stelsel.”

Zorgvuldige keuzes nodig

Tegelijkertijd heeft ANBO begrip voor de  - lichte – vertraging. “De keuzes die worden gemaakt zijn van essentieel belang. Daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Een van de onderwerpen waarover wordt gesproken is de overgangstermijn, die tot 2027 kan duren. Voor gepensioneerden en dus onze leden is het heel belangrijk dat daarvoor een adequate regeling komt.”

Eerst antwoord op alle vragen

ANBO heeft over dit onderwerp eerder een brief gestuurd aan de stuurgroep. Over de uitwerking hebben ANBO en de andere ouderenorganisaties nog heel veel vragen, die samen liefst vier A4-tjes beslaan. “Wij vinden: eerst begrijpen, dan beoordelen. Dus zonder een helder antwoord op de vele, soms technische zaken kunnen wij geen akkoord geven. En steun van gepensioneerden is broodnodig, want zij zijn geheel aangewezen op AOW en pensioen. Ook in het kader van Europees recht is een breed draagvlak nodig voor veranderingen”, zegt Liane den Haan.

Handen om briefgeld