14 november 2018

Meer preventieve inzet van wijkverpleging

ANBO wil dat de wijkverpleegkundige domeinoverstijgend en preventief ingezet kan worden. En daarvoor is het noodzakelijk dat er ruimte in de financiering en tarieven komt. Dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg over Wijkverpleging. Door de wijkverpleegkundige een spilfunctie te geven, zoals in sommige werkgebieden gelukkig al gedaan wordt, kunnen veel problemen aangepakt worden. De meeste mensen hebben niet één zorg- of hulpvraag, maar meerdere; hun woning is bijvoorbeeld ongeschikt, ze hebben eenzaamheids- of psychische problemen of schulden. Door inloopspreekuren wordt de wijkverpleegkundige een laagdrempelig aanspreekpunt. 

Meer eerstelijnsverblijf

"We zien een toename van oudere mensen naar de spoedeisende hulp en ziekenhuizen. Mensen die daar eigenlijk niet thuishoren. Om te zorgen dat die acute zorgvraag beter georganiseerd en gestroomlijnd wordt is er behoefte aan een uitbreiding van eerstelijnsverblijfbedden in de wijk. Hiermee kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen veel beter de acute zorg zelf opvangen, ook buiten de kantoortijden. Dit betekent meer capaciteit bij de verpleeghuizen en/of uitbreiding van de zorgpensions", zo schrijft Den Haan. ANBO wil méér eerstelijnsbedden, zodat huisartsen en wijkverpleegkundigen beter in staat zijn om mensen met een acute zorgvraag op te vangen en te begeleiden.

Tot slot pleit Den Haan voor meer geld voor slimme technologie, zodat de wijkverpleegkundige - die kampt met een hoge werkdruk - beter ontlast wordt. 

Meer geld voor zorg thuis

ANBO ondersteunt de oproep van scheidend Cordaan-bestuursvoorzitter Eelco Damen om meer geld naar de wijkverpleging te laten vloeien, in plaats van naar de verpleeghuizen. Onder leiding van ANBO hebben diverse zorgorganisaties en gemeenten al tijdens de formatie van het kabinet Rutte II gepleit voor een betere verdeling van het beschikbare geld. Óók geld voor zorg thuis was en blijft de boodschap, want dáár wonen de meeste mensen met een zorgvraag. 

Lees de brief aan de Tweede Kamer

ouderenzorg
Gezondheid