15 januari 2013

'Meer pensioenrechten voor jongeren'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat jongeren voor hun pensioenpremie hogere pensioenrechten krijgen. De premie die jongeren betalen staat lang vast in de pensioenkas en levert daardoor relatief veel rendement op, zo stelt AFM-bestuurder Harman Korte. ANBO is ongelukkig met zowel het voorstel als de timing ervan. Juist de komende maanden moeten veel pensioenfondsen namelijk kortingen doorvoeren op de aanvullende pensioenen. De onrust die dát voor veel gepensioneerden met zich meebrengt is al groot genoeg.

Solidariteit

Het voorstel zelf haalt de fundamenten uit het huidige pensioenstelsel. Iedere werknemer betaalt dezelfde pensioenpremie, ongeacht zijn leeftijd. Daarmee wordt onder meer de solidariteit tussen deelnemers in stand gehouden. Als jonge werknemers van baan wisselen, dan komen ze daar in de regel ook in een soortgelijk pensioensysteem. Circa tachtig procent van de werknemers valt nu onder een dergelijk pensioensysteem. De overige twintig procent heeft een meer op een verzekering geënte pensioenregeling. Bij deze verzekeringssystemen gaat het vaak om een 'beschikbare premie'-regeling: de ingelegde premies blijven voor de werknemer, maar een één-op-één relatie met het inkomen is er niet meer. Het risico van de te realiseren eindkapitaal ligt geheel bij de werknemer.
Ten slotte lijkt de AFM voor het gemak te vergeten dat die jonge werknemers in de regel zelf ook ouder worden. Daarmee is het evenwicht en de cirkel rond in het huidige syteem.

Generatieneutraal

ANBO is overigens voor een generatieneutraal pensioensysteem - waarin bepaakde generaties niet bevoordeeld worden ten opzichte van anderen - maar dit moet dan wel gebaseerd zijn op de fundamenten van het twee jaar geleden afgesloten pensioenakkoord. Daarin zitten een aantal mechanismen ingebouwd die zorgen voor een meer welvaartsvaste pensioenuitkering voor alle generaties.

Naar overzicht
Inkomen