27 mei 2013

Meer duidelijkheid overbruggingsregeling AOW

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft de Tweede Kamer op 21 mei geïnformeerd over de voortgang bij de overbruggingsregeling AOW.

De overbruggingsregeling was nodig om de gevolgen van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd te compenseren. Het gaat vooral om mensen die nu een vroegpensioen ontvangen dat stopt bij 65-jarige leeftijd, waarbij hun AOW-pensioen pas later ingaat.

Terugwerken

De staatssecretaris wil de ministeriële regeling vóór de zomer aan de Tweede Kamer sturen, zodat deze op 1 oktober 2013 in werking zal treden. De regeling zal dan terugwerken tot 1 januari 2013.

De Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling uitvoeren.

Wilt u meer weten over de inhoud van de regeling? Klik dan hier.