13 juni 2017

Meer aandacht voor pensioen bij scheiding

Bij scheidingen dient meer aandacht te worden geschonken aan pensioen. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Klijnsma laat onderzoek doen naar pensioen en scheiden en rapporteert een tussenstand aan de Kamer. Bij een scheiding verdelen de ex-partners normaliter hun pensioen (‘verevening’) en melden dat aan het pensioenfonds. Uit de eerste onderzoekersresultaten blijkt echter dat 36 procent van de vrouwen van die regeling geen weet heeft. Weliswaar vervalt het recht op het pensioen niet, maar dan moet de partner bij zijn of haar ex aankloppen en dat geeft in praktijk problemen. 

Klijnsma geeft in haar brief aan dat ze daarnaast wil bekijken of de wet verevening pensioen bij scheiding (Wvps) kan worden uitgebreid naar andere doelgroepen, bijvoorbeeld ongehuwd samenwonenden. Ook dat onderzoek volgt ANBO met grote belangstelling. 

Scheidingsprofessionals weten het blijkbaar ook niet

Misschien nog ernstiger is dat ook begeleidende scheidingsprofessionals te weinig van de regels rondom pensioen weten. De staatssecretaris kondigt aan dat de voorlichting op dit gebied verder moet worden verbeterd. Dat geldt ook voor de jaarlijkse ‘upo’, die brief met pensioeninformatie die deelnemers jaarlijks krijgen van hun pensioenfonds. Zowel op de upo als op de website mijnpensioenoverzicht.nl wordt op dit moment de vereffening niet getoond, zodat gescheiden mensen geen inzicht hebben in hun pensioensituatie.

ANBO Magazine

ANBO zal later dit jaar in ANBO Magazine uitvoerig terugkomen op het onderwerp pensioen en scheiden.

Naar overzicht
Inkomen