30 januari 2020

Medeoprichter van de AOW bestaat 120 jaar

Dit jaar bestaat ANBO 120 jaar. Verzekeringsman en publicist Perio richtte op 9 september 1900 de Bond voor Staatspensionering (BvS) op om te strijden voor een allemanspensioen. En met succes, want in 1947 werd door Willem Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening ingesteld om ouderen van een basisinkomen te voorzien. Deze noodwet werd tien jaar later vervangen door de AOW. Uit de BvS ontstond ANBO: de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.

Nu, 120 jaar na de oprichting, zet ANBO zich nog steeds in voor haar leden: de ouderen in Nederland. Als ‘Gids voor goed ouder worden’ strijden we ook vandaag de dag voor een goed pensioen en komen we op voor de belangen van ouderen op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Daarnaast bieden we leden individuele hulp met een Raad & Daad Advieslijn en komen de vrijwilligers van ANBO bij leden thuis om ze te helpen met onder meer de veiligheid in en om de woning, belastingaangifte en Wmo-aanvragen.

Jubileummagazine start van 120 jaar ANBO

Om dit bijzondere jubileum te vieren, vinden er dit jaar verschillende evenementen plaats. De aftrap was vandaag: Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO en Jurriën Beerda, hoofdredacteur van het ANBO Magazine, reikten het allereerste exemplaar van het jubileummagazine uit aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

Wouter Koolmees, minister van SZW: “Ik feliciteer ANBO met deze mooie leeftijd. ANBO is voor mij een relevante en betrouwbare gesprekspartner. Dat is als minister heel waardevol. ANBO heeft de afgelopen jaren laten zien de belangen van oudere burgers goed naar voren te kunnen brengen in het publieke debat. En ik ben vereerd dat ik in het jubileummagazine sta.”

Nog veel te doen

Liane den Haan: “Ik ben trots op 120 jaar ANBO en dat wat we bereikt hebben. Maar ik ben vooral trots op onze medewerkers en vrijwilligers. Want samen zijn we ANBO en werken we aan goede dienstverlening voor onze leden. Dat deden we al in de vorige eeuw, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen! En dat is hard nodig, want er is veel te doen. Zo moet er een oplossing komen voor het grote tekort aan geschikte woonvormen voor ouderen, het pensioenakkoord moet worden uitgewerkt en we moeten aan de slag met nieuwe technologie om de zorg voor ouderen, thuis en in het verpleeghuis, goed en betaalbaar te houden. Daar blijft ANBO zich zeker voor inzetten.”

ANBO Magazine 120 jaar