14 november 2023

Mantelzorg blijft zwaar na de verhuizing naar het verpleeghuis

Na de verhuizing van hun naaste naar een verpleeghuis worden mantelzorgers vaak meer belast dan zorgprofessionals beseffen. De oorzaken liggen in het wegvallen en ontbreken van ondersteuning voor de mantelzorger. Dat meldt Alzheimer Nederland.

Ruim een kwart (27%) van de mantelzorgers zorgt voor een naaste die in een verpleeghuis woont. Uit de Dementiemonitor 2022 blijkt dat deze groep zich steeds zwaarder belast voelt. Wat zijn de oorzaken hiervan? Alzheimer Nederland vroeg het 436 mantelzorgers én 307 zorgprofessionals

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

  1. De belasting van mantelzorgers blijft hoog na verhuizing van de naaste: vier op de tien heeft evenveel of zelfs meer zorgtaken. Gemiddeld besteden mantelzorgers 13 uur per week aan de zorg van hun naaste. Zorgprofessionals schatten dit een stuk lager in met gemiddeld 4,5 uur per week.
  2. Vier op de tien mantelzorgers voelen zich evenveel of zelfs zwaarder belast met de zorg voor hun dierbare na de verhuizing naar het verpleeghuis. Ook dit wordt door zorgprofessionals onderschat: slechts een kwart van de professionals denkt dat mantelzorgers zich evenveel of zwaarder belast voelen na de verhuizing. 
  3. Een derde (32%) van de mantelzorgers draagt de zorg alleen. Dit maakt het extra zwaar.
  4. Mantelzorgers ervaren een gebrek aan ondersteuning: na de verhuizing naar het verpleeghuis valt alle ondersteuning weg: de casemanager, huishoudelijke hulp en ook de dagactiviteiten van de naaste. Er komt niets voor in de plaats.
  5. Een op de drie mantelzorgers én zorgprofessionals vindt dat er onvoldoende activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners met dementie
  6. Maar liefst 70% van de zorgprofessionals geeft aan dat zij onvoldoende tijd hebben om de zorg te leveren die de bewoners met dementie nodig hebben. De helft zegt dat er een tekort is aan vast personeel én invalkrachten.

Meer aandacht en ondersteuning

Alzheimer Nederland gebruikt deze uitkomsten om de belangen te behartigen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. De organisatie pleit ervoor dat mantelzorgers meer aandacht en ondersteuning krijgen van het verpleeghuis. En dat er vanuit het verpleeghuis meer (passende) activiteiten voor mensen met dementie worden georganiseerd. ANBO steunt hen hierin.

Stop de regelkolder

Eind oktober meldde MantelzorgNL dat mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld vier uur per week bezig met regeltaken. Om de bureaucratie een halt toe te roepen is MantelzorgNL een petitie gestart onder de noemer: Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Stop de #regelkolder. Alzheimer Nederland, Ieder(in), Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL) hebben zich al aangesloten bij dit initiatief. De petitie is te tekenen op dagvandemantelzorg.nl

Teken hier direct de petitie

Tipgids Mantelzorg

Wij hebben een gratis digitale tipgids Mantelzorg beschikbaar. die bevat tips over waar u terecht kunt voor informatie over mantelzorg. Wat u kunt doen om het zelf vol te houden. Hoe het huis aan te passen is en welke handige hulpjes het leven kunnen vergemakkelijken. 

Bekijk hier meer informatie over de tipgids Mantelzorg

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO | Dossier Mantelzorg | zorg is zwaar - wat kan ik doen