03 juni 2015

Maatschappelijk verantwoord pensioen?

Pensioenfondsen zijn de grootste beleggers van Nederland. Ze beheren een pot geld van meer dan 1100 miljard euro, natuurlijk om de deelnemers daarmee een goed pensioen te bieden. De belangstelling voor maatschappelijk verantwoord beleggen groeit de laatste tijd; zo is er momenteel bijvoorbeeld discussie over investeringen in fossiele brandstoffen. Uit een enquête van ANBO onder 4000 senioren blijkt dat zeven op de tien (72%) het belangrijk vinden dat pensioenfondsen maatschappelijk verantwoord beleggen. Liane den Haan, ANBO-directeur: “De belangrijkste reden dat je graag wilt dat je pensioengeld duurzaam wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld in natuurprojecten of groene energie, is om een betere wereld achter te laten voor onze kinderen. De helft (52%) van de deelnemers met oog voor verantwoorde pensioenbeleggingen geeft dat aan.” 

Daad bij woord voegen

Hoewel velen belang hechten aan een maatschappelijk bewust pensioenfonds, levert dat type investeringen niet altijd hogere rendementen op dan niet-duurzame investeringen. Sommige pensioenfondsen investeren zelfs in wapentuig, omdat dat een hoog rendement en dus meer pensioen oplevert. Zou de duurzaamheidsbewuste senior dan een wat lager pensioen accepteren? Eén op de drie van deze deelnemers is daartoe bereid. De helft beslist niet. Den Haan: “Wanneer je maatschappelijk bewust investeren in je eigen portomennee voelt is het minder aantrekkelijk. Dat is niet gek, want veel gepensioneerden zijn al jaren niet geïndexeerd en merken dat aan hun inkomen. Toch is een derde alsnog bereid minder pensioen te ontvangen mits het fonds dan duurzaam investeert. Dat is geen geringe groep. En de rest weet het gewoon niet zeker.”

Gebrekkige informatie

Ongeacht of senioren duurzaam beleggen wel of niet van belang vinden: over wat hun eigen pensioenfonds op dit vlak doet tasten acht op de tien (80%) deelnemers in het duister. Veertig procent heeft namelijk geen idee waar hun pensioenfonds in belegt. Een even grote groep denkt wel dat hun fonds maatschappelijk verantwoord belegd, maar weet dat niet zeker. “Dat betekent dat pensioenfondsen hun leden niet voldoende informeren over hoe ze beleggen,” vervolgt Den Haan. “En dat moeten ze juist wél doen. Beter informeren, maar leden ook vaker vragen wat zij ervan vinden. Die inspraak is iets waar onze inmiddels veertien vertegenwoordigers in verantwoordingsorganen van diverse pensioenfondsen op inzetten.”

Lees meer over dit onderwerp in ANBO Magazine!

Naar overzicht
Inkomen