12 januari 2018

Maar liefst 2700 80-plussers nog steeds aan het werk

Het aantal 80-plussers dat nog betaald werk verricht is de laatste jaren gestegen, naar 2700. Dat meldt het CBS vanavond, op basis van nieuwe cijfers. ANBO is blij verrast: “Voor sommige mensen is het noodzaak, maar veel mensen ervaren het als zingeving. Zeker nu mensen steeds ouder en steeds gezonder oud worden verwacht ik dat de groep werkende ouderen verder groeit”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Dat zegt ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, tegen RTL Nieuws. Volgens hem werken tachtigplussers vooral omdat ze er plezier in hebben. "Ze blijven zo actief en betrokken bij de maatschappij." Hij merkt daarbij op dat 'tachtig toch wel het nieuwe zestig is'. "We worden steeds ouder en gezonder ouder. En dus werken we langer door." 

CBS

Tweeduizend 80-plussers werkten in deeltijd, de meesten niet meer dan hooguit anderhalve dag per week (maximaal 12 uur). Zevenhonderd 80-plussers hadden een voltijd dienstverband. De meesten, 85 procent, hadden een vast contract, 15 procent werkte met een flexibel contract. Het aantal werkende ouderen is de laatste jaren toegenomen. In het derde kwartaal van 2003 waren nog 11 duizend 75-plussers aan het werk, in 2013 al 20 duizend en in 2017 al 25 duizend. 

Noodzaak

Niet iedereen werkt door ‘omdat het leuk is’. “De pensioenen zijn al sinds 2008 niet meer geindexeerd. Dat betekent dat het inkomen stagneert of zelfs daalt. Als de lasten hoog zijn, bijvoorbeeld voor zorg of voor wonen, kan het zijn dat het inkomen niet toereikend is. Of misschien moest er bezuinigd worden op vakanties en uitjes. Dan helpt een baan.”

Netwerk

Den Haan moedigt iedereen die het kán, om actief te blijven. “Werk, betaald of onbetaald, houdt je actief en vitaal én het zorgt ervoor dat je je netwerk verder uitbouwt. Er komt een dag dat je zelf wat hulp nodig hebt, en dan is het fijn als je mensen om je heen hebt die kunnen helpen. Het is zeker niet voor iedereen weggelegd, maar als het kan: doe het!”

Naar overzicht
Inkomen