15 maart 2012

Maak vaart met gelijke rechten

Neem als Nederland zelf het initiatief om ongelijke behandeling rond leeftijd aan te pakken en wacht niet langer op Europa.

Verbreed bijvoorbeeld de wet gelijke behandeling met een verbod op leeftijdsdiscriminatie bij goederen en diensten. Pleeg achterstallig onderhoud en kom met een tijdsplanning om tekortkomingen binnen de wetgeving en rond gelijke behandeling op te lossen.

Dat zijn enkele wensen die ANBO via Platform Artikel 19 bij verschillende Vaste Kamercommissies heeft neergelegd. Die debatteren vandaag met de minister van Binnenlandse Zaken over de Voortgangsrapportage van het Emancipatiebeleid.

Veiligheid lesbische vrouwen

Volgens het platform is het belangrijk om de samenhang te verbeteren tussen de verschillende gronden voor gelijke behandeling, zoals sekse, geaardheid, handicap of ras. Een goed voorbeeld daarvan is veiligheid. Het kabinet geeft terecht veel aandacht aan de veiligheid van homoseksuelen, maar het geweld tegen lesbische vrouwen is nauwelijks aantoon- en meetbaar. Dit omdat de optie ‘discriminatie’ niet aan een procesverbaal is toe te voegen.

Naar overzicht
Inkomen