29 januari 2014

Maak haast met richtlijn discriminatie leeftijd

“De Raad van Europa legt terecht de vinger op de zere plek als het gaat om leeftijdsdiscriminatie in brede zin in Nederland”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan in een reactie. Het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR is onderdeel van de Raad van Europa) heeft onderzoek gedaan naar sociale zekerheid in verschillende landen, waaronder Nederland.

Meer tegen leeftijdsdiscriminatie doen

In het rapport krijgt Nederland de aanbeveling meer te doen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan, onder andere door meer regelgeving. Den Haan: “Behalve voor de arbeidsmarkt zijn er in Nederland geen wettelijke mogelijkheden om leeftijdsdiscriminatie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan financiële dienstverlening zoals hypotheek of lening, waarbij mensen op basis van hun leeftijd problemen ondervinden. Het is echt belangrijk dat hier iets tegen wordt gedaan.”

Zorg voor regelgeving

Al sinds 2008 wordt er gesproken over Europese regelgeving voor diensten en goederen, maar tot op heden is er nog geen overeenstemming over de Richtlijn. “Wij roepen het kabinet op zich sterk te maken voor Europese regelgeving . Heeft Europa in 2014 nog niets geregeld, dan moet Nederland het voortouw nemen en zelf met regelgeving komen”, aldus Den Haan. 

In ANBO Magazine van mei 2012 stond een uitgebreid artikel over leeftijdsdiscriminatie en wat wij daartegen doen.

Naar overzicht
Inkomen